Czym charakteryzuje się ludzkie życie według Hioba?

Księga Hioba wchodzi w skład Starego Testamentu i składa się z 42 rozdziałów. Jej bohaterem jest Hiob – człowiek dysponujący pokaźnym majątkiem, cieszący się dobrym zdrowiem i posiadający dużą rodzinę. Bóg na skutek zakładu z szatanem, poddaje go ciężkiej próbie. Hiob traci zarówno dobytek, jak i rodzinę oraz zdrowie. Jak Księga Hioba definiuje i charakteryzuje ludzkie życie?

Reakcja Hioba na liczne cierpienia zsyłane przez Boga

Hiob jest człowiekiem oddanym Bogu. Kieruje się w życiu wartościami przekazanymi przez Stwórcę, jest prawy i sprawiedliwy. Wydaje mu się, że cierpienia zsyłanego na niego przez Boga są bezzasadne, nie widzi przyczyny strat, ani celu w działaniach Boga. Choć początkowo pokornie zdaje się na Stwórcę i nie wątpi w jego zamiary, po utracie rodziny zaczyna zadawać liczne pytania. Nieustannie nachodzące go myśli skłaniają go nawet do bluźnierstwa. Hiob grzeszy. Jego historia służy ukazaniu natury grzechu. Choć Hiob ulega wątpliwościom, nadal nie odwraca się od Boga. Zadaje mu pytania, ale pozostaje wierny. Z wytrwałością trwa przy Ojcu nawet gdy nie ma już nic, a jego ciało jest trawione przez ciężką chorobę. Bóg postanawia wynagrodzić jego cierpienia. Ofiarowuje Hiobowi bogactwo, potomstwo i kolejne lata życia. 

Historia Hioba metaforą ludzkiego życia

Historię Hioba można potraktować jako metaforę ludzkiego życia. Na ścieżce każdego człowieka znajdują się zarówno dobre, jak i złe chwile. Ludzie zmuszeni są radzić sobie z licznymi trudnościami, akceptować je i rozwiązywać. Cierpienia Hioba nie były sprawiedliwe – podobnie, nie wszystkie komplikacje w życiu rodzinnym, zawodowym czy finansowym są sprawiedliwe. Nieszczęścia często dotykają dobrych ludzi, którzy nie wyrządzają innym żadnego zła. Historia Hioba mówi o tym, że ludzie powinni akceptować rzeczywistość – bez względu na to czy jest ona dla nich korzystna, czy też nie. Jednocześnie daje nadzieję na lepsze jutro. Cierpienia Hioba zostały mu wynagrodzone – podobnie po trudnym i wymagającym czasie los może się odwrócić i zaoferować wiele dobrego. Księga Hioba wskazuje też na to, że życie jest nieodłącznie związane z cierpieniem – i to w różnych sferach życia. Niedogodności skłaniają jednak ludzi do doceniania przyjemności dnia codziennego, a także do oczekiwania na życie wieczne. Sprawiedliwe postępowanie na ziemii, życie zgodne z bożymi przykazaniami, a także pomaganie bliźnim to działania, które mogą zagwarantować osiągnięcie zbawienia i spotkanie Boga Ojca we własnej osobie, w Królestwie Niebieskim. 

Dodaj komentarz