Czego uczy nas historia Hioba?

Wiele wątków biblijnych dotyczy problematyki cierpienia. Motyw ten przewija się w szczególności na kartach Starego Testamentu. Często analizowana i interpretowana w tym kontekście jest Księga Hioba. Czego uczy nas historia cierpienia Hioba?

Historia Hioba

Hiob był mężczyzną, który posiadał aż 10 dzieci. Swoje życie uznawał za szczęśliwe, a w swoim postępowaniu nieustannie pamiętał o wierze w Boga. Cechował się dobrym sercem i uczynnością, pomagał biednym. Pewnego dnia Szatan zdecydował, że udowodni Bogu brak ludzkiej bezinteresowności. Stwórca podjął decyzję o poddaniu Hioba próbie, która ma być świadectwem sprawiedliwości. Mężczyznę dotknęła więc seria nieszczęść. Utracił on cały majątek, jego dzieci zginęły, a Hiob  cierpiał dotkliwą samotność. Dodatkową trudnością było zachowanie jego żony, która sugerowała mu podjęcie buntu. Nie odnalazł on wsparcia również w gronie swoich przyjaciół. W końcu, Hiob doświadczył trądu. Mimo tego, pozostał on wierny Bogu i dzięki temu zyskał nowy majątek, rodzinę i został uzdrowiony. 

Nauki zawarte w Księdze Hioba

Księga Hioba jest księgą dydaktyczną. Jej treść niesie ze sobą niezwykle ważne przesłanie, które jest nieustannie aktualne. Porusza problematykę niezasłużonego cierpienia. Hiob był człowiekiem sprawiedliwym, a doświadczył niezwykłego zła. Może wydawać się, że cała ta historia niszczy poczucie wyważenia między sprawiedliwością Bożą oraz jego miłosierdziem. Cierpienie często jest określane jako kara za popełnione przewinienie. Jednak ta historia stanowczo zaprzecza tej tezie. Hiob bowiem nie był sprawcą zła, a mimo tego zostało na niego zesłane cierpienie. 

Podstawową nauką wypływającą z Księgi Hioba jest to, że bez względu na ilość życiowych trudności należy pozostać wiernym Bogu. Odwrócenie się od niego pozbawi człowieka szansy na rekompensatę przebytych trudów. Dodatkowo, historia ta wskazuje, że cierpienie nie jest zsyłane na człowieka przez Boga, a przez Szatana. Opowieść mówi o tym, że Bóg jest wszechmocny. Panuje nawet nad złem – zdolności diabła również znajdują się pod boską władzą. Bóg jest oparciem nawet w najtrudniejszych momentach ludzkiej egzystencji. Choć z księgi tej nie można dowiedzieć się zbyt wielu szczegółów dotyczących źródła zła i jego celowości, życie Hioba jest świadectwem potwierdzającym konieczność niezachwianej wiary. Człowiek jest skazany na pewną ilość cierpienia. Jednak oprócz niej, w swoim życiu może doświadczyć błogosławieństwa – jednak aby to było możliwe, musi odznaczać się stałością w wierze. 

Dodaj komentarz