W jaki sposób księga Hioba ukazuje relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem?

Pierwszym skojarzeniem wiązanym z Księgą Hioba jest cierpienie. Większość osób uważa, że ten fragment Pisma Świętego ma na celu przedstawienie sensu cierpienia, a także istoty grzechu. I choć te kwestie są niezwykle ważne, rozważania dotyczą też wartości związanej z wytrwałością, cierpliwością i stałością w wierze. Jaką relację między człowiekiem a Bogiem można odnaleźć na karach Księgi Hioba?

Historia Hioba – opowieść o cierpieniu, grzechu i wytrwałości

Hiob w swoim życiu stawiał wiarę i religię na pierwszym miejscu. Był bogobojnym człowiekiem, który w pełni podporządkowywał się woli Boga. Hiob posiadał spory majątek i dużą rodzinę. Miał trzy córki i aż siedmiu synów. W wyniku umowy między diabłem i Bogiem utracił wszystko. Zarówno majątek, jak i rodzinę, a nawet zdrowie. Hiob początkowo nie wątpił w Stwórcę. Nie poddawał jego decyzji w wątpliwość i wytrwale wierzył. Jednak w końcu zaczął zastanawiać się nad tym dlaczego Bóg obdarzył go tak wielkim cierpieniem. Uznał, że nie zasłużył na tyle zła. Zaczął więc kierować do Boga pytania. I choć na pierwszy rzut oka mogłyby one wydawać się odejściem od wiary i zwątpieniem, dla Hioba były one formą modlitwy i reprezentują jego człowieczą naturę, która jest skłonna do potknięć i błędów. 

Jaki model relacji między Bogiem a człowiekiem przedstawia Księga Hioba?

Księga Hioba jest fragmentem, który warto przeanalizować pod kątem modelu relacji człowieka z Bogiem. Podobnie, jak w innych częściach Starego Testamentu, również tutaj człowiek jest hierarchicznie podporządkowany swojemu Stwórcy. Brak jest miejsca na relację przyjacielską i partnerską. To Bóg Ojciec podejmuje decyzje, wydaje wyroki i wyznacza zasady funkcjonowania. Zadaniem człowieka jest przyjmowanie wszystkich zrządzeń losu z pokorą i nieustanne wyrażanie akceptacji dla Bożych decyzji. 

Bóg przedstawiany w Nowym Testamencie jest miłosierny i chce dla człowieka wszystkiego co najlepsze. Pragnie każdego zbawić i dać ludziom życie wieczne. Stary Testament – a w tym również Księga Hioba – przedstawia Boga jako surowego sędziego, oceniającego ludzkie postępowanie i wymierzającego sprawiedliwość. Aby zasłużyć na bożą łaskę, człowiek musi okazać się bezgranicznym oddaniem. Bóg poddaje Hioba wymagającym próbom. Jednak warto zauważyć, że choć wydaje się nieprzebłagany i wyjątkowo stanowczy, pozostawia miejsce na wątpliwości. Mimo pytań zadawanych przez Hioba, nadal docenia jego wytrwałość i rekompensuje mu utracony podczas ciężkiej próby majątek, rodzinę oraz zdrowie. 

Dodaj komentarz