Wymień i opisz nieszczęścia, które spotkały Hioba

Hiob jest postacią biblijną, która występuje w Starym Testamencie. Jego życie związane jest z nieustannym cierpieniem, a na losy mężczyzny wpływ miał zarówno diabeł, jak i Bóg. Jakie nieszczęścia spotkały Hioba i jakim trudnościom musiał sprostać?

Utrata majątku

Na skutek zawarcia umowy diabła z Bogiem, Hiobowi został odebrany cały majątek. Sługa mężczyzny przybiegł do domu swojego pana i poinformował go o porwaniu osłów. Mówi też, że na domiar złego, zabite zostały również osoby pilnujące zwierząt. Kolejną złą wiadomością okazał się piorun, który zabił owce oraz pasterzy, którzy strzegli stada. Ostatnią złą wieścią jest kradzież wielbłądów. Diabeł odebrał Hiobowi wszystkie dobra materialne licząc na to, że odwróci się on od Boga. Hiob jednak pozostał wierny stwórcy. Szatan zdecydował się więc na podjęcie dalszych kroków i zesłanie na Hioba i jego bliskich kolejnego nieszczęścia. 

Utrata potomstwa

Kiedy diabeł zrozumiał, że Hiob nie odwróci się od Boga po utracie bogactwa i majątku, postanowił skrzywdzić jego bliskich. Szatan liczył na to, że zabicie członków rodziny przechyli szalę i sprawi, że mężczyzna będzie złorzeczył Bogu. Hiob miał liczną rodzinę, a jego dzieci zwyczajowo jadły posiłki wszystkie razem – u siebie nawzajem. Podczas wizyty u najstarszego z synów Hioba diabeł zesłał potężną wichurę. Zburzyła ona cały dom, a potomstwo mężczyzny zginęło pod gruzami budynku. Ta sytuacja również nie odwróciła Hioba od Boga. Przeciwnie – potwierdziła siłę jego wiary i przywiązanie do swojego Stwórcy. Nawet po tak wielkim cierpieniu, jakie wywołała utrata całej rodziny, mężczyzna nie zwątpił w swojego Boga. 

Cierpienie cielesne

Kolejnym krokiem szatana było udanie się na rozmowę z Bogiem i wyrażenie chęci sprawienia Hiobowi cielesnego cierpienia. Stwórca wyraził na to zgodę, zastrzegając jednak, że Hiob nie może umrzeć. Diabeł zesłał więc na mężczyznę wyjątkowo ciężką odmianę trądu. Ówczesne społeczeństwo obawiało się jej bardzo silnie. Nie istniały wówczas żadne metody leczenia – osoba trawioną tym nieszczęściem była więc zupełnie wykluczana ze społeczeństwa. Ciało Hioba pokryły dotkliwe wrzody sprawiające niewyobrażalny ból – nadal jednak nie złorzeczył swojemu Bogu. 

Jak należy rozumieć historię Hioba?

Hiob mimo wszelkich przeciwności losu został wierny Bogu. Tym samym Stwórca zwyciężył, a diabeł przegrał. Historia ta pokazuje, że dobro zawsze pozostanie silniejsze od zła. Hiob za swoją wierność otrzymał nowy majątek i rodzinę, które mają symbolizować zbawienie i nowe życie w niebie. 

Dodaj komentarz