Środa popielcowa – co oznacza popielec, pochodzenie tradycji, znaczenie

Środa popielcowa jest ważnym dniem roku liturgicznego. To od niej rozpoczyna się okres przygotowań duchowych do przeżywania zmartwychwstania Jezusa. Wielki Post następujący po środzie to czas refleksji i analizy swojej relacji z Bogiem. A jakie znaczenie ma sama środa popielcowa?

Czym jest popielec?

Środa popielcowa nie jest świętem nakazanym – mimo tego, podczas niej w kościołach gromadzą się tłumy wiernych. Dzień ten jest ważny ze względu na możliwość przyznania się do popełnionych grzechów, uznania swojej ułomności i wyznania chęci do nieustannej poprawy i wzmacniania swojej wiary. Msza święta odbywająca się w popielec podkreśla to, że cechą każdego człowieka jest dobro – jednak mimo tego, charakterystyczna jest też niedoskonałość, która wymaga pracy nad sobą i wzrastania w Chrystusie. Modlitwa ukierunkowana jest też na podkreślenie znaczenia śmierci i przypomnienie o tym, że nie jest ona ostateczna – życie po śmierci trwa dalej, a jego zwieńczeniem ma być wskrzeszenie w dzień ostateczny.

Jaka jest tradycja środy popielcowej?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu środa popielcowa była nazywana „wstępną środą”. Wynika to z tego, że rozpoczyna ona czas poszczenia przygotowującego wiernych do Wielkanocy. Charakterystyką popielca przez wiele dekad było podkreślenie granicy między okresem karnawału i postu. Sam zwyczaj jest bardzo stary – najprawdopodobniej wywodzi się z trzeciego wieku n.e. Początkowo jednak okres postu przed niedzielą zmartwychwstania trwał jedynie kilka dni. Dopiero z czasem zdecydowano się na uczczenie czasu, który Jezus spędził na pustyni i długość postu została przedłużona do 40 dni. Już w tych czasach rozpoczęto kultywowanie tradycji posypywania głowy popiołem. 

Genezę środy popielcowej wiąże się też z osobami pokutującymi publicznie. Byli to z reguły przestępcy, którzy dopuścili się haniebnych czynów. Odbywali swoje kary w szatach pokutnych, w miejscach dostępnych dla mieszkańców i przechodniów. Do życia w społeczeństwie mogli bezpiecznie dołączyć dopiero w momencie, w którym odpokutowali swoje winy. 

Znaczenie popielca

Na mszy świętej odbywającej się w popielec pojawia się bardzo wiele osób. Wynika to głównie z tego, że podczas tego dnia możliwe jest zobaczenie widzialnych gestów, które oferują człowiekowi pewne korzyści. Znak popiołu jest ważny, wiąże się z łaską, uznaniem grzeszności, pokornością i przyjęciem do świadomości swoich win – a także z publicznym wyrażeniem chęci doskonalenia swojej wiary i poprawy postępowania. Ludzie potrzebują gestów i innych widzialnych znaków, które w pewien sposób materializują wiarę i Boga. 

Popiół symbolizuje żałobę. Kiedyś, po śmierci bliskich popiół był niezwykle istotnym elementem wykorzystywanym podczas wykonywania czynności mających na celu poradzenie sobie z żałobą. Posypywano się nim, a nawet rozsypywało w miejscu snu. Posypanie głowy popiołem podczas środy popielcowej ma nie tylko podkreślić gotowość do uznania swoich win i odbycia pokuty, ale również wyrazić żal związany ze zbliżającą się śmiercią Chrystusa. 

Najczęstsze wątpliwości związane z przeżywaniem środy popielcowej

Co się mówi jak ksiądz posypuje głowę popiołem?

Popiół, którym posypywane są głowy wiernych podczas popielca, jest wytwarzany poprzez spalenie palemek przynoszonych do kościoła w poprzednim roku liturgicznym. Posypując głowę ksiądz z reguły wypowiada sformułowanie „prochem jesteś i w proch się obrócisz”, wierny nic na to nie odpowiada. Ważne jest późniejsze odbycie modlitwy w skupieniu – rozmowa z Bogiem powinna rozpocząć czas wielkopostnego przygotowania duchowego do przyjęcia zmartwychwstałego Jezusa do swojego serca. 

Ile czasu trwa msza w środę popielcową?

Podczas mszy odbywającej się w środę popielcową ksiądz posypuje popiołem głowy wiernych gromadzących się w kościele. Uczestnictwo w Eucharystii nie jest obligatoryjne, jednak waga tego wydarzenia powinna zachęcać wszystkich chrześcijan do udania się na spotkanie z Jezusem na mszy świętej. Eucharystia jest nieco dłuższa niż w dzień powszechny – przede wszystkim ze względu na realizację rytuału posypywania głów popiołem. 

Ile posiłków jeść w środę popielcową?

W środę popielcową obowiązuje post ścisły – jakościowy i ilościowy. Powinny przestrzegać go osoby między 18, a 60. rokiem życia. Zgodnie z zasadami, należy zjeść tylko jeden posiłek do syta – i maksymalnie dwa dodatkowe, które będą niewielkie. Obowiązkiem chrześcijanina powinno być też całkowite wykluczenie mięsa (tak jak w piątki lub wigilię Bożego Narodzenia). Dyspensę otrzymują osoby chore oraz ludzie żywiący się w zbiorowych stołówkach. 

Warto pamiętać o tym, że Wielki Post powinien kojarzyć się nie tylko z wyrzeczeniami związanymi z jedzeniem. Główną ideą jest rezygnacja z przyjemności. Dla każdego chrześcijanina post powinien więc mieć nieco inne znaczenie. Dla niektórych będzie to faktycznie rezygnacja z mięsa, dla innych wyeliminowanie z diety słodyczy lub świadome ograniczenie ulubionych aktywności. Ważne jest też regularne uczestnictwo w mszach świętych i nabożeństwach. 

Fot: Grzegorz Krupa / Pixabay

Dodaj komentarz