Krzyż św. Piotra – co oznacza krzyż odwrócony do góry nogami?

Krzyż odwrócony do góry nogami jest przez wiele osób uznawany za symbol diabła. Okultyzm, humanizm i ateizm to pojęcia ściśle kojarzone właśnie z krzyżem odwróconym o 180 stopni. Symbol ten można odnaleźć w różnych popkulturowych źródłach. Czy faktycznie ma on jakikolwiek związek z szatanem?

Krzyż św. Piotra

Krzyż odwrócony do góry nogami jest symbolem o długiej i bogatej historii. Określany jest mianem krzyża św. Piotra. Korzenie symbolu wywodzą się z historii o śmierci świętego Piotra. Miał on zostać ukrzyżowany – zażądał aby jego krzyż został odwrócony. Chciał w ten sposób wyrazić szacunek do Jezusa uznając siebie za niegodnego takiej samej śmierci. W symbolice chrześcijańskiej krzyż św. Piotra jest przedstawieniem pokory i szacunku do Boga. Wizerunek ten jest czasem łączony z osobą papieża, którego autorytet jest wywodzony właśnie od osoby św. Piotra. Krzyż piotrowy można odnaleźć na wielu obrazach przedstawiających tego świętego. Ciekawym faktem jest to, że bardzo często jest on ukazywany w towarzystwie kluczy. Miałyby one otwierać Królestwo Niebieskie, do którego trafiają po śmierci osoby doświadczające zbawienia, które na ziemi zapracowały na życie wieczne. Klucze do Królestwa Niebieskiego są symbolem bezpośrednio nawiązującym do treści Ewangelii wg św. Mateusza, będącej niezwykle ważnym i doskonale znanym przez chrześcijan fragmentem Nowego Testamentu. 

Czy odwrócony krzyż jest symbolem diabła?

Wizerunek odwróconego krzyża można znaleźć w różnych źródłach kulturowych. Jest on wykorzystywany przez zespoły metalowe w tworzeniu swojego wizerunku – często ma symbolizować wtedy postawę zwróconą przeciwko religii. Symbol ten przedstawiany jest też przez filmy – w szczególności horrory – i ma za zadanie ukazywać związek z demonami i ich aktywnością. Tego rodzaju przesłanie jest też wykorzystywane przez producentów koszulek czy biżuterii. Odwrócony krzyż na niektórych przedmiotach jest zestawiany ze zwrotami skierowanymi przeciw Bogu, m.in „Bóg nie istnieje”. Czasem obraz ten jest postacią bluźnierstwa, zaprzeczania ofierze Chrystusa i wyśmiewania jego męczeńskiej śmierci na krzyżu. 

Tego rodzaju interpretowanie wizerunku krzyża św. Piotra sprawia, że chrześcijanie bardzo rzadko posługują się tym symbolem. Z reguły wynika to z obawy przed posądzeniem o bluźnierstwo przez osoby nieznające prawdziwego źródła pochodzenia znaku odwróconego krzyża. Jednoznacznym znakiem wskazującym na wyrażenie postawy antyreligijnej i unieważnienie wiary chrześcijańskiej jest jedynie odwrócony krucyfiks – nie krzyż. 

fot; Fibonacci, wikipedia, domena publiczna

Dodaj komentarz