7 Sakramentów świętych

Sakramenty święte są niezwykle istotne w życiu każdego wierzącego i praktykującego katolika. Choć niektóre z nich odbywają się często i sprawiają wrażenie powszednich, każde przyjęcie sakramentu powinny być traktowane z należytą powagą i z maksymalnym zaangażowaniem. Jakie sakramenty święte towarzyszą chrześcijanom i jakie są ich najważniejsze cechy?

7 sakramentów świętych – charakterystyka

Sakramenty święte umożliwiają nieustanne pogłębianie swojej relacji z Bogiem. To właśnie one są kluczowymi elementami życia w wierze i umożliwiają wzmacnianie swojego życia duchowego. Kościół Rzymskokatolicki głosi, że sakramenty są dziełem samego Chrystusa. Chrześcijanie powinni w związku z tym, traktować je jako swego rodzaju dar, przejaw łaski. Przyjęcie jakiegokolwiek sakramentu wiąże się z otrzymaniem dobra od samego Jezusa. Jaka jest treść siedmiu sakramentów świętych?

  1. Chrzest;
  2. Bierzmowanie;
  3. Eucharystia;
  4. Sakrament pokuty;
  5. Sakrament chorych;
  6. Święcenia kapłańskie;
  7. Małżeństwo.

Z historycznego punktu widzenia, lista sakramentów nie wyglądała zawsze identycznie. Na przestrzeni lat uznawano za sakramenty też konsekrację dziewic, obmywanie nóg podczas liturgii Wielkiego Czwartku czy namaszczenie króla podczas koronacji. 

Sakramenty święte

Chrzest 

Pierwszym sakramentem osoby wierzącej, który jest uroczystym początkiem życia w wierze, jest chrzest. Bez niego, niemożliwe jest przyjmowanie kolejnych sakramentów. Jednak najważniejszym faktem, który wiąże się z przyjęciem chrztu, jest uwolnienie się od znamienia pozostawionego przez grzech pierworodny. Uwolnienie człowieka od tego ciężaru umożliwia życie w zgodzie z Chrystusem. 

Aby dziecko mogło przyjąć ten sakrament, rodzice są zobowiązani do dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności w kancelarii macierzystej parafii. Z reguły wymagane jest poświadczenie ślubu kościelnego, jedna z biegiem lat coraz częściej księża nie wymagają od rodziców tego dokumentu. 

Bierzmowanie

Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie. Podczas niego, na człowieka zsyłana jest łaska Ducha Świętego. Najczęściej, sakrament bierzmowania przyjmowany jest w wieku nastoletnim, ale możliwe jest też przystąpienie do niego w życiu dorosłym. Co ciekawe – prawo do przyjęcia bierzmowania mają w niektórych sytuacjach dorośli, którzy nie są ochrzczeni. Decydując się na przyjęcie bierzmowania, należy wybrać świadka. Musi on być osobą wierzącą, która sumiennie praktykuje modlitwę i uczestnictwo w liturgii. Niezbędne jest też to, aby świadek w przeszłości przyjął bierzmowanie. 

Eucharystia

Komunia Święta jest sakramentem, który przyjmowany jest z największą częstotliwością. Został on ustanowiony w dniu Wieczerzy Pańskiej, a podczas niego człowiek otrzymuje ciało i krew Jezusa Chrystusa. Szczególnym momentem w życiu każdej osoby wierzącej jest pierwsze przystąpienie do komunii. Niezwykle ważne jest przygotowanie do tego wydarzenia. Katecheci, duchowni i rodzice powinni rozmawiać z młodymi katolikami o powadze tego wydarzenia tak, aby każde dziecko wiedziało na czym polega pierwszy sakrament przyjmowany świadomie i z własnej woli. 

Pokuta

Sakrament pokuty umożliwia uwolnienie się od grzechu. Dzięki niemu, człowiek otrzymuje stan łaski uświęcającej i ma prawo do przyjęcia eucharystii. Spowiedź święta zmywa piętno zła i wpływa na poprawę i wzmocnienie relacji z bogiem. 

Sakrament chorych

Namaszczenie chorych często jest utożsamiane z sakramentem, który przyjmowany jest w momencie śmierci. Nic bardziej mylnego – namaszczenie chorych dedykowane jest osobom przewlekle chorym, poddawanym różnorodnym zabiegom, a nawet osobom w stanie śpiączki – pod warunkiem, że bliscy potwierdzają prawdopodobieństwo podjęcia takiej decyzji w stanie świadomym. 

Kapłaństwo 

Sakrament kapłaństwa przeznaczony jest dla osób, które zostały przez Boga powołane do pełnienia tej funkcji. Przed jego przyjęciem konieczna jest nauka w seminarium w celu zdobycia niezbędnej wiedzy i utwierdzenia się o słuszności podjętej decyzji. 

Małżeństwo

Przed podjęciem sakramentu małżeństwa, młoda para powinna być świadoma tego, że związek jest nierozerwalny. Wymagane jest rzetelne przygotowanie się podczas spotkań przedmałżeńskich. Często przed otrzymaniem zgody na ślub, duchowny przeprowadza dokładną rozmowę z kandydatami i sprawdza czy podejmują oni wolną i racjonalną decyzję. Przed wstąpieniem w związek małżeński, niezbędne jest pójście do spowiedzi świętej. 

Dodaj komentarz