Co to jest łaska uświęcająca? Jak być w stanie łaski?

Łaska uświęcająca, czasem określana jest też jako łaska przebóstwiająca, to pojęcie często pojawiające się w tekstach chrześcijańskich. Jest ona  swego rodzaju darem, który pozwala człowiekowi na wejście do królestwa bożego. Człowiek otrzymuje tę łaskę bez względu na swoje zasługi, ma ona jednoczyć Stwórcę z dziećmi bożymi. 

Łaska uświęcająca – charakterystyka

Łaska uświęcająca to dar trwały, który chrześcijanin otrzymuje podczas sakramentu chrztu świętego. Ma on wpływać w sposób udoskonalający na ludzką duszę, a także być swego rodzaju przepustką do korzystania z sakramentu eucharystii. Aby móc osiągnąć zbawienie, należy posiadać łaskę uświęcającą. Nie jest ona jednak przymiotem, którego nie można utracić. Popełnienie grzechu ciężkiego może być równoznaczne z podjęciem decyzji o oddaleniu się od Boga, co powoduje narażenie się na ryzyko cierpienia w piekle. Każdy człowiek posiada jednak możliwość pojednania się ze Stwórcą poprzez skorzystanie z sakramentu pokuty. 

Utrata łaski uświęcającej

Kiedy dusza znajduje się w stanie łaski uświęcającej, łaski boże się pomnażają, a w człowieku mieszka Duch Święty. Może wydawać się, że jedynym postępowaniem, które prowadzi do utraty jest popełnienie grzechu ciężkiego. Jednak wszystkie czyny będące sprzeczne z nauką Kościoła i z bożymi przykazaniami rozwijają tendencje do zła i mogą być początkiem drogi do grzechów śmiertelnych. W Nowym Testamencie można odnaleźć wiele wypowiedzi Jezusa, które wskazują na to, że aby nie ulec pokusie szatana, należy regularnie się modlić i powierzać życie Bogu. Osoba, która utraciła łaskę uświęcającą i w takim stanie czyni dobro, nie zwiększa swoich szans na zbawienie. Dobre uczynki popełnione bez stanu łaski są określane jako umorzone. Mogą one odzyskać swoją wartość dopiero po nawróceniu i powrocie na ścieżkę bożą. 

Jak osiągnąć stan łaski uświęcającej?

Podstawą postępowanie prowadzącego do nieustannego trwania w stanie łaski uświęcającej jest regularne korzystanie z sakramentów oraz systematyczna modlitwa. Najważniejsza jest szczera spowiedź. Kształtuje ona wrażliwość na odróżnianie dobra od zła. Wpływa to na zwiększenie kompetencji do podejmowania decyzji zgodnych ze słowem głoszonym w Biblii. Dbałość o relację z Bogiem, regularna modlitwa, przystępowanie do eucharystii czy czytanie słowa bożego to czynności, które sprzyjają utrzymywaniu stanu łaski uświęcającej. Warto jednak pamiętać, że każdy człowiek posiada skłonności do popełniania zła. Mimo tego jednak, Bóg oferuje możliwość powrotu na dobrą drogę, prowadzącą do zbawienia. 

Dodaj komentarz