Co to jest cząstka różańca? Jak ją zmówić?

Różaniec jest modlitwą niezwykle ważną w życiu katolików. Polega na rozważaniu w skupieniu tajemnic dotyczących życia Maryi oraz Jezusa. Częste wątpliwości budzi kwestia prawidłowego odmawiania różańca. Modlitwy powinny występować w określonej strukturze i kolejności. Czym jest tak właściwie cząstka różańca i jak należy ją odmawiać?

Cząstka różańca – charakterystyka

Najczęściej modlitwa różańcowa rozumiana jest właśnie jako jedna cząstka. Słowo to jest synonimem tajemnicy, a różaniec składa się aż z czterech cząstek – radosnej, bolesnej i chwalebnej. W każdej z nich można wyróżnić pięć tajemnic, a dotyczą one określonych wydarzenia z życia Jezusa lub Matki Bożej. Jakie modlitwy można wyróżnić w cząstce różańca? „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu”. Opcjonalnie, czasem dodawane jest „O mój Jezu” oraz „Wieczny Odpoczynek”. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że cały różaniec składa się aż z czterech tajemnic. Cała modlitwa jest więc bardzo czasochłonna. Właśnie z tego powodu najczęściej odmawia się jedną cząstkę. Modlitwa różańcowa powinna bowiem polegać na świadomych rozważaniach, a nie mechanicznym powtarzaniu treści określonych modlitw. Przed rozpoczęciem modlitwy warto dokładnie zapoznać się z treścią modlitw składających się na daną cząstkę i poświęcić trochę czasu na refleksję dotyczącą przesłania określonej tajemnicy. 

Przebieg i znaczenie modlitwy różańcowej 

Jak wygląda dokładny przebieg odmawiania jednej cząstki różańca?

 • Znak Krzyża;
 • Skład Apostolski;
 • Ojcze Nasz;
 • trzy razy Zdrowaś Maryjo;
 • Chwała Ojcu;
 • refleksja dotycząca znaczenia konkretnej tajemnicy. Warto nadać jej charakteru osobistej rozmowy z Bogiem i prośby o wstawiennictwo Maryi u Ojca;
 • ponownie: Ojcze Nasz;
 • 10 razy Zdrowaś Maryjo;
 • na zakończenie – Chwała Ojcu.

Różaniec charakteryzuje się specyficzną techniką modlitewną. Jest znany praktycznie we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich na całym świecie, a każdy katolik doskonale zna schemat odmawiania różańca. Ta modlitwa maryjna polega na zjednoczeniu się z Matką Bożą i kontemplowanie Jezusa wspólnie z nią. A jakie części i tajemnice składają się na cały różaniec?

 • Część radosna – mówi o zwiastowaniu Maryi, nawiedzeniu Elżbiety, narodzinach Chrystusa, jego ofiarowaniu w Świątyni oraz odnalezieniu.
 • Część bolesna – nawiązuje do historii śmierci Chrystusa, jego modlitwy w Ogrójcu, biczowania, ukoronowania cierniem, drogi krzyżowej i ukrzyżowania.
 • Część chwalebna – porusza tematykę zmartwychwstania, zesłania Ducha Świętego, wniebowzięcia Maryi i jej ukoronowania.
 • Część światła – dotyczy wydarzeń z życia Jezusa mających duże znaczenie dla chrześcijan, a mianowicie chrztu Jezusa, cudu w Kanie, przemienienia na górze Tabor oraz dnia, w którym ustanowiono sakrament Eucharystii.

fot: pixabay

Dodaj komentarz