Tajemnice różańca – podział, jak odmawiać?

Różaniec święty jest modlitwą adresowaną do Matki Boskiej. Gorliwe i regularne odmawianie różańca umożliwia uzyskanie szczególnej łaski i wstawiennictwa Maryi. Jest to modlitwa, która może stać się dla chrześcijanina inspiracją, zagwarantować spokój i ukojenie, a także umożliwić wzmocnienie relacji z Bogiem. Aby zacząć odmawiać różaniec, należy poznać jego tajemnice. Ile ich jest i w jaki sposób należy je wykorzystywać?

Tajemnice różańca – podział

Modlitwa różańcowa w pełnej formie jest złożona z czterech części. Każda z nich, to pełen różaniec w fizycznej formie. Jest to bardzo okrojone streszczenie najważniejszych prawd zawartych w Piśmie Świętym. Wyodrębnione części nawiązują do wydarzeń z życia Matki Bożej i Chrystusa. Jak nazywają się poszczególne tajemnice różańca?

Tajemnice radosne

Zwiastowanie

Moment, w którym Maryja dowiedziała się o tym, że została uwzględniona w planach Bożych jest przełomową chwilą w historii chrześcijaństwa. Tajemnica ta służy rozważaniu zgody na obecność Boga w codziennym życiu, na wzór Maryi.

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Historia ta ma być zachętą na dzielenie się dobrem i wiedzą z innymi.

Narodziny Jezusa

Narodziny Zbawiciela podczas różańca, mogą stać się inspiracją do uświadomienia sobie faktu bycia dzieckiem Bożym.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Mówi o tym, że ofiarowanie modlitw czy postu Bogu, powinno pochodzić z serca, a nie służyć osiągnięciu jakiegoś celu.

Odnalezienie Jezusa

Może zostać potraktowane jako metafora faktu, iż nawet po zagubieniu się w świecie i w sferze moralnej oraz duchowej, Bóg nieustannie towarzyszy człowiekowi.

Tajemnice bolesne

Modlitwa w Ogrójcu

U boku każdego człowieka znajduje się ktoś, kto okaże się wsparciem w trudnych chwilach. Wspólnota i społeczność to dar od Boga.

Biczowanie Jezusa

pokazuje jak funkcjonuje człowiek, który kieruje się złem i zapomina o naukach Boga i chrześcijańskich wartościach. 

Ukoronowanie cierniem

Ma być okazaniem siły i lekceważenia drugiego człowieka. Pokazuje mechanizm użycia siły do pokonania słabszego i mówi o tym, że Bóg wspiera ludzi doświadczających przemocy.

Droga krzyżowa

Jest odzwierciedleniem ludzkiego życia, które składa się z nieustannych upadków i powstań. Życie każdego składa się z trudności, lęków i różnych tragedii. 

Ukrzyżowanie

Rozważania dotyczące śmierci, egzystencji człowieka i nadziei związanej z przyjściem Zbawiciela i wkroczeniem do bram Królestwa Niebieskiego.

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie Jezusa

To symbol nadziei i zachęta do wiary w życie wieczne i ponowne przyjście Zbawiciela na ziemię.

Wniebowstąpienie

Jest okazją do refleksji o tym, co Jezus pozostawił na ziemi.

Zesłanie Ducha Świętego

Jest momentem ustanowienia sakramentu bierzmowania;

Wniebowzięcie Maryi

Tajemnica ta wskazuje na to, że należy powierzyć swoje życie Matce Bożej, aby wstawiła się ona u Boga i zagwarantowała zbawienie.

Ukoronowanie Matki Bożej

To moment, w którym Maryja staje się Królową nieba i ziemi.

Tajemnice światła 

Chrzest Jezusa

Jest to okazja do rozważania prawdy o istnieniu Trójcy Świętej.

Cud w Kanie Galilejskiej

Wskazuje na to, że nie tylko Żydzi dostąpią zbawienia, ale wszyscy ludzie żyjący na ziemi. 

Nauki dotyczące Królestwa Niebieskiego

Są zachętą do dzielenia się wiedzą o Bogu i do głoszenia jego słowa.

Przemienienie na górze Tabor

Wskazuje na potęgę Jezusa i zapewnia ludzi o jego mocy, w którą warto nieustannie wierzyć.

Ustanowienie Eucharystii

Zachęca do korzystania z potęgi tego sakramentu, dzięki której można po śmierci dostąpić zaszczytu wstąpienia do nieba. 

Kiedy należy odmawiać konkretne tajemnice?

Rozważanie kolejnych tajemnic sprawia, że modlitwa różańcowa jest naprawdę wartościowa. Są one dedykowane kolejnym dniom tygodnia. Dzięki temu, w ciągu 7 dni można odmówić różaniec w kompletny sposób. Tajemnice światła przeznaczone są na czwartek. Środy oraz niedziele to dni, w których rozważania powinny dotyczyć części chwalebnej. Tajemnice bolesne przeznaczone są na wtorki oraz piątki – ze względu na to, że piątek jest dniem ukrzyżowania Jezusa. W pozostałe dni należy korzystać z tajemnic radosnych.

  • Tajemnice radosne – poniedziałek i sobota 
  • Tajemnice światła – czwartek
  • Tajemnice bolesne – wtorek i piątek
  • Tajemnice chwalebne – środa i niedziela

Jak prawidłowo odmawiać różaniec święty?

Różaniec święty powinien zawsze rozpoczynać się od wykonania znaku Krzyża. Pierwszą formułką, z której składa się modlitwa jest „Wierzę w Boga„. Dopiero później można przejść do „Ojcze Nasz„. W tym momencie pojawiają się pierwsze trzy „Zdrowaś Maryjo”. Przed przejściem do części właściwej należy jednak odmówić jeszcze „Chwała Ojcu”. Kolejnym etapem jest rozważenie części przeznaczonej na dany dzień i odmówienie całego różańca z myślą o kolejnych tajemnicach. Na zakończenie, modlitwę należy podsumować przez „Chwała Ojcu”. W tym momencie, różaniec się kończy.

Dodaj komentarz