Koronka do świętej Rity – jak odmawiać?

Święta Rita jest patronką spraw beznadziejnych. Pośrednictwo świętej Rity jest powszechnie doceniane, ale mogą go doświadczyć jedynie osoby posiadające silną, niezachwianą wiarę. 

Jak odmówić koronkę do św. Rity?

Koronkę do świętej Rity z Cascii zmawiamy w następujący sposób rozpoczynając modlitwę od:

  1. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
  2. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
  3. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
  4. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Następnie, jak przed każdą tajemnicą, odmawiamy: 3x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

I prosimy św. Ritę: Święta Rito, naucz nas kochać.

Kolejno zmawiamy tajemnice:

Tajemnica pierwsza: Miłość św. Rity do Pana Boga

Święta Rita urodziła się w bardzo wierzącej rodzinie, która nauczyła ją we wszystkim stawiać na pierwszym miejscu Pana. Prośmy świętą Ritę o pomoc, abyśmy i my stawiali Pana zawsze na pierwszym miejscu.

Odmawiamy: 3x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

I prosimy św. Ritę: Święta Rito, naucz nas kochać.

Tajemnica druga: Miłość św. Rity do rodziny

Pierwszym miejscem, gdzie musimy wzrastać w miłości, jest nasza własna rodzina, ta konkretna, jaką każdy z nas posiada. Św. Rita bardzo czule kochała swoją rodzinę, męża i dwoje dzieci. Prośmy ją o wzmocnienie naszej miłości do osób, które Pan postawił obok nas w naszym życiu.

Odmawiamy: 3x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

I prosimy św. Ritę: Święta Rito, naucz nas kochać.

Tajemnica trzecia: Miłość św. Rity w przeciwnościach losu

Dla wszystkich życie jest trudne. Także dla świętej Rity nadszedł moment trudności, bólu, niezrozumienia – zabójstwo męża w zdradziecki sposób, śmierć jeszcze młodych synów, niezrozumienie ze strony krewnych, którzy domagali się zemsty. Nigdy jednak nie przestała kochać i ufać.

Za wstawiennictwem świętej Rity błagajmy Boga, abyśmy zawsze ufali Bożej Opatrzności i wobec przeciwności losu nigdy się nie zniechęcali.

Odmawiamy: 3x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

I prosimy św. Ritę: Święta Rito, naucz nas kochać.

Tajemnica czwarta: Miłość św. Rity owocuje przebaczeniem

Przebaczenie to najwyższy wymiar miłości. Tylko ten, kto potrafi kochać, umie też przebaczać.

Święta Rita potrafiła przebaczyć ludziom, którzy zniszczyli jej rodzinę, właśnie dlatego, że kochała. Błagajmy Pana o siłę, aby przeważały w nas uczucia miłości i przebaczenia.

Odmawiamy: 3x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

I prosimy św. Ritę: Święta Rito, naucz nas kochać

Tajemnica piąta: Miłość św. Rity niesie pojednanie i pokój

Przebaczenie nie służy niczemu lub nie jest kompletne, jeśli nie dochodzi do pojednania i pokoju, jeśli nie towarzyszy mu odbudowanie wzajemnych relacji na bazie braterstwa i miłości. Święta Rita uwierzyła słowu Pana i w końcu miłość wzięła górę nad nienawiścią. Prośmy świętą Ritę o wstawiennictwo, abyśmy stawali się budowniczymi pokoju i pojednania w naszym środowisku.

Odmawiamy: 3x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

I prosimy św. Ritę: Święta Rito, naucz nas kochać

Tajemnica szósta: Miłość św. Rity, przez którą w sposób całkowity ofiarowuje swe życie Bogu i bliźnim

Po utracie męża i synów, w wieku trzydziestu kilku lat, święta Rita doszła do wniosku, że może jeszcze owocnie spędzić życie w służbie miłości. Poświęciła się Panu, składając śluby zakonne. Jako augustiańska zakonnica kontynuowała swe charytatywne dzieło wśród ubogich i potrzebujących rodzin. Niech święta Rita wyprasza nam coraz większe zrozumienie istoty i wymagań miłości, którą jest sam Bóg.

Odmawiamy: 3x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

I prosimy św. Ritę: Święta Rito, naucz nas kochać

Tajemnica siódma: Miłość św. Rity do Chrystusa Ukrzyżowanego

Święta Rita w uniesieniu miłości poprosiła Pana, by mogła uczestniczyć w cierpieniach Jego męki. A Pan wysłuchał ją, obdarzając raną ciernia wbijającego się w czoło. Spowodowany przez to ból nosiła przez ostatnie piętnaście lat swego ziemskiego życia. Prośmy świętą Ritę, by miłość stała się siłą napędową naszego życia.

Odmawiamy: 3x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

I prosimy św. Ritę: Święta Rito, naucz nas kochać

Znak krzyża na zakończenie: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dodaj komentarz