Święty Michał Archanioł – patron policji i walki ze złem. Tradycje religijne i znaczenie imienia

Święty Michał Archanioł to bez wątpienia jeden z najważniejszych Archaniołów w całej tradycji chrześcijańskiej. Jest nazywany także Księciem Niebiańskiej Armii czy ognistym wojownikiem, który walczy z Szatanem i jako pierwszy wystąpił przeciwko niemu podczas buntu aniołów. Michał Archanioł jest ważną postacią nie tylko w chrześcijaństwie, lecz także religiach wschodnich i islamie, co ukazuje wagę jego postaci. Jakim patronem jest św. Michał Archanioł i kiedy można się do niego zwracać?

Święty Michał Archanioł – jeden z najważniejszych aniołów

W judaizmie Michał Archanioł ma rangę jednego spośród siedmiu najważniejszych aniołów, a w islamie jest jednym z najwyżej postawionych. W obrządku chrześcijańskim, w Nowym Testamencie, przedstawia się go jako stojącego na czele hufców niebieskich, gdzie zwycięsko walczy ze zwolennikami Szatana.

W niektórych wczesnochrześcijańskich źródłach, Michał Archanioł bywa nawet utożsamiany z Jezusem, ale u pisarzy kościelnych uchodzi przede wszystkim za księcia aniołów, archanioła, który wypełnia zadania Boga wymagające szczególnej siły.

Jakim patronem jest święty Michał Archanioł?

 Michał jest właśnie tym Archaniołem, którego wierni mogą przyzywać w walce ze złem i Szatanem. Wierzy się, że pomaga on odnaleźć światło oraz odwagę do walki z pokusą. Historycznie, jest uznawany za obrońcę Kościoła oraz Izraela. Jest także patronem żołnierzy, policjantów oraz małych dzieci. Opiekuje się także pielgrzymami. Co ciekawe, przywołuje się go także w modlitwie podczas odprawiania egzorcyzmu. Św. Michał Archanioł jest także patronem radiologów, mierniczych oraz dobrej śmierci. Jest także patronem wielu państw i miast, np. Austrii, Francji, Hiszpanii, Amsterdamu, Kijowa czy Strzelina.

Kult świętego Michała Archanioła

Kult Michała Archanioła jest wyjątkowo rozległy; jest od czczony zarówno w judaizmie, jak i Kościele katolickim czy cerkwi prawosławnej, lecz także przez islam i kościoły orientalne. We wszystkich religiach jest on uznawany za jednego z najważniejszych aniołów.

Wspomnienie liturgiczne św. Michała Archanioła w obrządku rzymskokatolickim było przenoszone kilkukrotnie, lecz zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do kalendarza liturgicznego w 1969 roku, ustanowiono święto Poświęcenia, odbywające się 29 września. Tym samym połączono w jedną uroczystość święto Świętych Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała. W kościołach protestanckich, czyli luterańskim i anglikańskim, święto Michała Archanioła także jest obchodzone 29 września. Cerkiew prawosławna wspomina Michała Archanioła dwukrotnie – 6 września i 8 listopada.

W ikonografii Michał Archanioł jest przedstawiany niezwykle często. W tradycji wczesnochrześcijańskiej był zwykle przedstawiany jako strażnik Królestwa Niebieskiego oraz jako anioł asystujący Bogu na tronie niebieskim. W obrządku zachodnim, Michał jest zwykle przedstawiany w stroju władcy lub zbroi wojownika. Jego atrybutami są globus, krzyż, laska, oszczep czy puklerz. Często jest także ukazywany w scenie strącenia Szatana do piekła.

Znaczenie imienia Michał

Michał to męskie imię pochodzenia hebrajskiego. Wywodzi się od hebrajskiego Mika’el, co oznacza ,,któż jak Bóg”. Geneza tego imienia podobno wywodzi się od okrzyku, jaki wydał Michał Archanioł podczas wystąpienia przeciwko Szatanowi i jego buntowi aniołów. W Polsce imię to występuje od setek lat, początek pojawienia się Michała w naszym kraju szacuje się na XI wiek.

Zdjęcie główne: Święty Michał w „Upadek zbuntowanych aniołów”, Luca Giordano, 1666

Dodaj komentarz