Święty Kwadrat – patron kapucynów. Życiorys, znaczenie imienia

Św. Kwadrat Apologeta to jeden z najbardziej tajemniczych i mało znanych świętych, o którego życiorysie niewiele wiadomo. Św. Kwadrat na pewno był jednak uczniem apostołów Jezusa, a także nieprzerwanie głosił Jego słowo i nauczał. Kim był św. Kwadrat i dlaczego tak niewiele o nim wiemy?

Kwadrat Apologeta – życiorys

Św. Kwadrat Apologeta żył prawdopodobnie w II w. n. e. i był uczniem apostolskim. Mieszkał on w Azji Mniejszej, a konkretniej w Magnezji. Pewnego razu przybył tam cesarz Hadrian – rzymski władca, znany głównie ze swojego zamiłowania do sztuki, w szczególności greckiej. Przydomek św. Kwadrata jest ściśle związany z osobą rzymskiego cesarza – po przybyciu do Azji Mniejszej Hadrian otrzymał od Kwadrata Apologię, czyli księgę, w której święty bronił wyznawanej przez siebie wiary.

Wiedza o tym wydarzeniu pochodzi z Historii kościelnej Euzebiusza. Według zapisków, Apologia miała wywrzeć na cesarzu pewne wrażenie, tak silne, że powstrzymał się on od wydania zarządzeń proskrypcyjnych przeciwko chrześcijanom. Zarządzenia proskrypcyjne oznaczałyby dla chrześcijan skazanie na banicję i pozbawienie praw, co w ówczesnym czasie miało często miejsce. Można więc powiedzieć, że św. Kwadrat niejako przyczynił się do przetrwania w tamtym okresie i zapewnienia ochrony chrześcijanom.

Niewiele wiemy o żywocie św. Kwadrata. Niektóre źródła podają, że mógł być biskupem Aten lub Ormian, lecz są to informacje sprzeczne i nie ma wystarczających dowodów. Nie jest wiadome także kiedy i jak zmarł św. Kwadrat – niektórzy twierdzą, że była to śmierć męczeńska, z rąk samego Hadriana. Na pewno jednak jego dzieło, Apologia, mogło wywrzeć pewien wpływ na wczesne chrześcijaństwo; echa tej księgi można doszukiwać się w innych wczesnochrześcijańskich pismach o podobnym charakterze. Niektórzy nawet twierdzą, że Apologia może być utożsamiana z Listem do Diogeneta.

Mimo iż sama treść Apologii nie zachowała się do naszych czasów, na pewno możemy stwierdzić, że była znaczącą księgą chrześcijańską, której treść wpłynęła na powstawanie nowych, podobnych dzieł. Apologia jest uważana za symbol wczesnochrześcijańskiej wiary, która powstała w czasach, gdy wiara chrześcijańska była prześladowana. Z tego względu należy zdecydowanie dostrzegać wagę roli jaką odegrał św. Kwadrat oraz tego jak istotna jest postać tego świętego – mimo iż wiemy o nim bardzo niewiele.

Kogo patronem jest św. Kwadrat Apologeta?

Św. Kwadrat Apologeta to patron przede wszystkim kapucynów, furtianów (klucznicy, odźwierni klasztorni) i odźwiernych. Jest on czczony przez kościoły chrześcijańskie, a jego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim odbywa się 26 maja. W ikonografii jest on przedstawiany zwykle ze zwojem, krucyfiksem i w długiej, biskupiej szacie, w postaci mężczyzny w podeszłym wieku. Ikonografie te nie są jednak bardzo popularne i należą do rzadkości.

Znaczenie imienia Kwadrat

Imię Kwadrat wywodzi się z łaciny (Quadratus) lub greki (Kodratos). Pierwotnie był to jedynie przydomek, oznaczający ,,czworoboczny”, ,,proporcjonalny” lub ,,dobrze zbudowany”. Imię to nigdy nie cieszyło się popularnością w Polsce i jest wyjątkowo rzadko spotykane.

fot: przedstawienie wizerunku św. Kwadrata, William Cave (1716), domena publiczna

Dodaj komentarz