Święta Zuzanna – patronka nieszczęśliwych i oczernianych. Znaczenie imienia i życiorys

Święta Zuzanna to pochodząca z Rzymu męczennica, która za obronę swojej czystości i wiary musiała oddać życie. Z tego względu jest patronką szczególnie osób nieszczęśliwych i oczernianych. Jakie jest biblijne znaczenie imienia Zuzanna? Poznaj życiorys świętej Zuzanny Rzymskiej.

Św. Zuzanna Rzymska – życiorys

Historię świętej Zuzanny możemy poznać z polskiego opisu Piotra Skargi. Zuzanna była Rzymianką, dlatego często jest nazywana Zuzanną Rzymską, w celu odróżnienia od pozostałych postaci kobiecych o tym imieniu pojawiających się w biblijnych opisach. Żyła w III wieku n.e. i według opisów, jej rodzina pochodziła z Dalmacji. Była bowiem córką kapłana Gabiniusza i krewną cesarza Dioklecjana. Zuzanna chciała poświęcić swoje życie modlitwie i wierze, lecz cesarz miał wobec niej innej plany – miała zostać żoną przysposobionego syna cesarza, Maxymina. Święta Zuzanna nie chciała jednak się na to zgodzić, gdyż została poświęcona Bogu w stanie panieńskim i miała prowadzić życie w czystości. Wysłannikiem cesarza, który przekazał życzenie cesarza Dioklecjana, był krewny Klaudiusz, który jednak nigdy nie wrócił do monarchy z odpowiedzią Zuzanny. Zamiast tego ta namówiła go, aby przyjął chrzest od biskupa Gajusa i od tej pory wiódł chrześcijańskie życie.

Oprócz Klaudiusza ochrzczony został także jego brat oraz Maxym, sługa cesarza, który został wysłany za Klaudiuszem. Zuzanna nie poddała się planom cesarza, a zamiast tego nawróciła wielu jego sprzymierzeńców. Żona cesarza, Serena, starała się cały czas odwieźć Dioklecjana od jego planów co do Zuzanny, jako że sama była chrześcijanką, utrzymując to w tajemnicy przed mężem.

obraz przedstawiający śmierć św. Zuzanny

Sébastien Norblin (1796–1884), śmierć św. Zuzanny, domena publiczna

Z wiadomych względów cesarz Dioklecjan nie był zadowolony z takiego obrotu spraw, dlatego wysłał swojego sługę Juliusza, który miał za zadanie pojmać świeżo ochrzczonych Klaudiusza i Maksyma, a następnie ich zamordować. Zarówno Gabiniusz, jak i Zuzanna zostali aresztowani i wtrąceni do więzienia, gdzie dalej próbowano namówić świętą Zuzannę do zmiany zdania co do małżeństwa z cesarskim synem. Próbowano ją także nakłonić do oddania czci Jowiszowi, czego nie mogła i nie chciała zrobić jako chrześcijanka. W wyniku oporu, jaki stawiała cesarzowi i nieposłuszeństwu wobec niego została skazana na śmierć poprzez ścięcie. Była to śmierć męczeńska, gdyż święta Zuzanna nie wyrzekła się ani swojej wiary, ani obowiązku zachowania przyrzeczonej Bogu czystości, czym udowodniła jak silna jest jej wiara.

Święta Zuzanna – patronka nieszczęśliwych i oczernianych

Święta Zuzanna jest patronką osób oczernianych i nieszczęśliwych, jest także patronką Rzymu i chroni przed nieszczęściem. Obejmuje ona także patronat nad męczennikami i tymi, którzy cierpią i giną z Chrystusem, jako że samo była męczennicą. Wspomnienie świętej Zuzanny jest obchodzone w kościele katolickim dnia 11 sierpnia. Na ikonografiach jest zazwyczaj przedstawiana w dostojnych szatach bogatej Rzymianki, z palmą, mieczem, księgą czy koroną.

Święta Zuzanna – znaczenie imienia

Zuzanna to imię biblijne, o hebrajskim pochodzeniu. Hebrajska wersja tego imienia, Shushan, oznacza 'lilię’, a w języku arabskim kwiat lotosu. Lilia jest symbolem czystości i nieskazitelności i właśnie z tym jest związane imię Zuzanny. Imię to jest w Polsce bardzo popularne niezmiennie od wieków; pierwsze wzmianki o nim pochodzą z okresu średniowiecza, około XIII wieku.

Dodaj komentarz