Co to jest paruzja?

Paruzja, zgodnie z Nowym Testamentem, oznacza powtórne przyjście Chrystusa przed Sądem Ostatecznym. Jest to jednak termin, który pojawia się w Biblii też nieco wcześniej, a mianowicie w Starym Testamencie. Jednak we fragmentach powstałych przed narodzeniem Jezusa, ma nieco inne znaczenie. Czym jest paruzja i dlaczego ma duże znaczenie dla życia wspólnoty Kościoła?

Czym tak naprawdę jest paruzja?

Paruzja jest terminem pochodzącym z j.greckiego. Oznacza obecność, przyjście lub pojawienie się. W starożytności, słowo to było wykorzystywane do określenia osobistości wysokiej rangą. Chrześcijanie zaadaptowali ten wyraz w celu oznaczenia ponownego przyjścia Chrystusa na ziemię. Biblia mówi o tym, że Jezus objawi się w formie zwycięzcy nad całym złem i odegra rolę sędziego oraz wskrzesiciela. Kwestia paruzji jest poruszona zarówno w Nowym, jak i w Starym Testamencie – czym różni się interpretacja tego terminu w różnych częściach Pisma Świętego?

Stary Testament – co mówi o paruzji?

Fragmenty Starego Testamentu, których autorami są różni prorocy, określają terminem paruzji moment końca świata. Uważali, że paruzja to koniec zbawienia i moment, w którym Bóg zwycięża nad wszystkimi siłami zła. Różnorodne opisy można znaleźć m.in w Księdze Joela i Ezechiela. Moment ten miał zostać rozpoznany poprzez plagi i nieszczęścia, które będą stanowiły impuls do żalu grzeszników za swoje przewinienia. 

W tej części Biblii, paruzję określa się także Dniem Światłości. Dzień ten miałby poprzedzań Dzień Pański i osądzić pogan, oddzielić złych ludzi od wierzących Żydów. Tylko oni mieliby zostać zbawieni, jako przedstawiciele narodu, który został wybrany przez Boga. Podczas tego okresu ludzie mieliby być przerażeni. 

Paruzja w Nowym Testamencie – jak jest przedstawiona?

Nieco inaczej, paruzja jest przedstawiana w Nowym Testamencie. Jej interpretacja różni się nieco od znaczenia przypisywanego paruzji przez Stary Testament. Tutaj na ziemię ma zstąpić Chrystus. Syn Boży podejmie się wskrzeszenia zmarłych i to właśnie on osądzi osoby żyjące, przebywające w tym czasie w świecie ziemskim. Fragmentem Biblii, który skupia się jedynie na paruzji, jest Apokalipsa według św. Jana. Wzmianki na ten temat można także znaleźć w Ewangeliach autorstwa innych uczniów Jezusa. 

Jak paruzja jest przedstawiana w Nowym Testamencie. Podczas niej, ludzkość ma dostąpić wielkiego cierpienia, które zostanie zesłane na ziemię niespodziewanie. A czym konkretnie objawi się ten moment? Towarzyszyć mu będą różne zjawiska kosmiczne, uzbrojone wojska, ogień i złość. Na ten moment czekają wszyscy chrześcijanie. Zanim on nastąpi, powinni poświęcić się szerzeniu słowa Bożego i pomaganiu bliźnim. 

Zanim ziści się paruzja, na świecie pojawi się antychryst, a nieprawdziwi prorocy będą przyczyną zamętu, który ogarnie kościół. Mimo całego cierpienia, każdy człowiek będzie miał swoją szansę na nawrócenie się i odpokutowanie swoich win. 

Paruzja – interpretacja pojęcia w Biblii i innych tekstach kultury

Jak przedstawiana jest paruzja w różnorodnych tekstach i jak należy ją interpretować?

  • Według teologa Karla Barth’a, paruzja dotyczy Zmartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego. Jego zdaniem termin ten obejmuje szarszą materię niż jedynie dzień Sądu Ostatecznego. 
  • Termin ten pojawia się we wszystkich trzech Ewangeliach i ma dotyczyć Mesjasza, który dokończy swoje dzieło i zbawi ludzkość.
  • Również w listach św. Pawła, można odnaleźć słowa wskazujące na nadzieję na powrót Jezusa Chrystusa na Ziemię. 

Dodaj komentarz