Kto to jest Antychryst i czy jest już na ziemi?

Antychryst to postać pojawiająca się w Biblii, która owiana jest wieloma różnymi wątpliwościami. Kojarzona jest przede wszystkim z przeciwieństwem Chrystusa – jak zresztą sama nazwa wskazuje. Kim tak naprawdę jest Antychryst? Jego postać miałaby być rzeczywista, czy też jest on jedynie symbolem?

Antychryst – co oznacza?

Antychryst jest z reguły przedstawiany jako przeciwnik Jezusa, który miałby toczyć z nim nieustanną walkę. Pogląd taki wskazywałby na istnienie nieustannej walki na świecie pomiędzy złem, a dobrem. Jednak rozumienie terminu „antychryst” powinno raczej odnosić się do kogoś, kto miałby Jezusa zastąpić. Według niektórych źródeł Antychryst miałby być podobny do Chrystusa – miałyby go wyróżniać złe intencje. 

Antychryst w Starym i Nowym Testamencie

Pierwowzorem antychrysta, który został przedstawiony już w Starym Testamencie, miał być helleński władca Antioch. Z jego polecenia w świątyni miał zostać wzniesiony posąg Zeusa, a dodatkowo – opowiadał się on za prześladowaniem żydów. Jednak antychryst miałby z samego założenia swojej istoty zstąpić na ziemię dopiero po życiu Jezusa – starotestamentowe rozumienie terminu „antychryst” powinno być więc zupełnie inaczej interpretowane. Ewangelia według św. Jana mówi, że antychrystem jest ten, kto nie uznaje Jezusa ani Boga, a według Mateusza i Marka – antychryst to fałszywy mesjasz. 

Postać antychrysta jest scharakteryzowana dość szczegółowo w 2 Liście do Tesaloniczan. Człowiek pod jego postacią miałby ignorować prawo Boże, stawiać siebie na pierwszym miejscu i uznawać siebie za Boga. Jego planem byłoby podporządkowanie sobie Kościoła i jego zniszczenie. Istnienie antychrysta miałby zakończyć sam Jezus Chrystus. Najbardziej mroczny portret antychrysta można znaleźć w Apokalipsie według św. Jana – jest on przedstawiony jako bestia posiadająca całą moc Szatana, która zawładnie światem – do momentu ukarania przez Jezusa. 

Czy Antychryst jest już na ziemi? 

Czas, w którym antychryst miałby się pojawić na ziemi jest nieokreślony. Niektórzy uważają, że po wielkich prześladowaniach pojawią się jego poprzednicy, a następnie nadejdzie sam antychryst – w tym samym czasie, w którym na ziemię zstąpi Jezus. Kolejna teoria mówi, że niemożliwe jest przewidzenie momentu przyjścia antychrysta na ziemię. W przeszłości wiele osób uznawano za potencjalnych antychrystów. Prawda jest taka, że praktycznie niemożliwe jest potwierdzenie jego obecności wśród ludzi żyjących ówcześnie. Pismo wskazuje, że jego egzystencja ma trwać 1260 lat, a na jej końcu – na ziemi ponownie pojawi się Chrystus, który znów zbawi ludzkość i ochroni ją przed sidłami zła i samego szatana. 

Fot: Engin Akyurt / Pixabay

Dodaj komentarz