Dlaczego Jezus urodził się w Betlejem?

Narodzenie Jezusa to jedno z najważniejszych wydarzeń opisanych w całej Biblii. Chrześcijanie co roku świętują przyjście Zbawiciela na świat. Zastanawiającą kwestią jest jednak to, dlaczego Jezus urodził się właśnie w Betlejem. W końcu święta rodzina pochodziła z Nazaretu. 

Narodzenie Jezusa, a podatki

Już w starożytnym Rzymie ewidencjonowano ludność. Odbywało się to wówczas w postaci powszechnych spisów odbywających się w określonych, wyznaczonych uprzednio miejscach. Istnieją dwie główne tezy uzasadniające wyprawę Józefa i Maryi do Judei – jedna z nich motywuje wędrówkę tym, że Józef pochodził z tamtych stron, a druga – że posiadał w Betlejem nieruchomość. Spis ludności miał dwa główne cele – militarny oraz podatkowy. Właśnie z tego powodu Maryja w czasie zwiastującym poród nie znajdowała się w miejscu zamieszkania. 

Właśnie w ten sposób zrealizowała się przepowiednia znajdująca się w starotestamentowej Księdze Micheasza. Głosiła ona, że Mesjasz narodzi się właśnie w mieście Dawida. Nasuwa się w tej sytuacji pytanie, dlaczego święta rodzina nie wróciła prosto do Nazaretu? Wyruszyli w drogę do Egiptu dlatego, że Józefowi objawił się anioł. Ostrzegł go mówiąc, że Jezusa będzie szukał Herod, który chce zabić dziecko. Dlatego Maryja i Józef aż do śmierci Heroda przebywali w Egipcie, a dopiero później wrócili do Nazaretu. 

Dlaczego Zbawiciel przyszedł na świat w stajence?

Jezus odkupił ludzkie grzechy. To dzięki niemu ludzkość ma szansę na życie wieczne. Dlaczego tak ważna osobistość przyszła na świat w stajni? Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że w tamtych czasach stajnia nie miała postaci szopki (czyli formy, którą wyobrażamy sobie obecnie). Była to grota. Zwrot mówiący o tym, że nie było dla Maryi miejsca w gospodzie wywodzi się z tego, że w Betlejem na spis ludności zebrało się wielu wędrowców. Wówczas gospody były dużymi salami, w których znajdował się tłum ludzi – nie było to miejsce, w którym kobieta mogłaby w spokoju urodzić. Dodatkowo – narodziny dziecka w gospodzie naraziłyby gospodarza na duże straty ze względu na to, że miejsce przestałoby być koszerne. 

Narodziny w stajni nie były w tamtych czasach zbyt dużym odstępstwem od standardów. Kobiety rodziły w miejscach, które wymuszały na nich okoliczności. Nie było wtedy opieki zdrowotnej, do której wszyscy mieliby dostęp. W czasach Chrystusa matki musiały radzić sobie w różnorodnych warunkach, bez fachowej pomocy. Grota, którą wybrał Józef, ochroniła ich przed wiatrem i zapewniła niezbędny tego dnia spokój. 

Dodaj komentarz