Manifestacja duchowa – co to jest? Jaki jest stosunek kościoła do manifestacji?

Manifestacje duchowe oraz afirmacje to popularne praktyki duchowe, które mają pomóc nam skupić się na swoim ciele, swojej duszy oraz naszych potrzebach. Są uważane za jedne z technik pomagających osiągać wybrane cele wykorzystując prawo przyciągania i intencji. Manifestacja skupia się na przekształcaniu intencji w zamiary, które odbywa się za pomocą wszechświata i naszego własnego umysłu. Ze względu na rosnącą popularność manifestacji, w mediach pojawia się coraz częściej pytanie o stosunek kościoła katolickiego do manifestacji – temat zdecydowanie budzi duże kontrowersje w środowisku religijnym. Czy manifestacja to grzech?

Czym jest manifestacja duchowa?

Manifestacja duchowa to nic innego jak określanie swoich potrzeb. marzeń oraz celów, a następnie przekształcanie ich w zamiar. Techniki manifestacyjne skupiają się przede wszystkim na dokładnym wsłuchaniu się w nasz umysł, określeniu, czego potrzebuje i przekształcaniu tego w czyn. Osoby praktykujące techniki manifestacji duchowej wyznają także, że manifestacje pomogły im osiągnąć wewnętrzny spokój oraz określić charakter i potrzeby jednostki.

Manifestacje duchowe, w przeciwieństwie do modlitw, zwykle nie mają dokładniej określonego adresata – zazwyczaj są kierowane do wszechświata. Wszechświat w świecie manifestacji jest określany jako ogólna siła, porządek, który rządzi otaczającą nas rzeczywistością, oraz na który możemy wpływać, właśnie poprzez manifestację. Nie jest on utożsamiany z żadnym skonkretyzowanym obrządkiem religijnym.

Prawo Przyciągania – podstawa manifestacji duchowej

Podstawową zasadą wykorzystywaną w manifestacji jest prawo przyciągania. Prawo przyciągania to jedno z podstawowych praw rządzących wszechświatem i sprowadza się do tego, że człowiek jest tak naprawdę panem własnego losu, a wszystko, co chce osiągnąć jest możliwe. Należy jednak pamiętać, że prawo przyciągania nie opiera się jedynie na wizualizacji i siedzeniu w miejscu, czekając, aż manifestowane przez ns zjawiska same na nas spłyną. Prawo przyciągania działa jedynie wtedy, gdy manifestowana przez nas intencja jest aktywna, nie bierna, czyli czynimy konkretne kroki w celu osiągnięcia jej.

Prawo przyciągania to siła, która działa cały czas, niezależnie od tego, czy tego chcemy czy nie – jedyne co możemy zrobić, to wykorzystać je do swoich celów, ale nie możemy go zmienić ani oszukać. Prawo przyciągania działa w dwie strony; ważne jest to, jaką energię wysyłamy do wszechświatu, gdyż właśnie taką energię otrzymamy w odpowiedzi na nasze manifestacje.

Jak wykorzystać prawo przyciągania do manifestacji duchowej?

Aby efektywnie wykorzystać prawo przyciągania do naszych celów, należy przede wszystkim stworzyć konkretną intencję naszej manifestacji. Musisz wiedzieć czego chcieć i być tego pewny – tylko wtedy wszechświat będzie w stanie ją spełnić. Aby intencja była przemyślana, zastanów się co pragniesz osiągnąć i dlaczego; jakie kroki możesz poczynić w tym celu oraz co cię blokuje. Pomyśl nad tym, jaką energię chcesz otrzymać, a jaką energię dajesz innym ludziom – pamiętaj, że przyciągasz to, co sam oddajesz.

Pamiętaj także aby zawsze ufać swojej intuicji. Intuicja jest twoim umysłem podpowiadającym ci, co możesz zrobić i co będzie dla ciebie dobre.

Stosunek kościoła katolickiego do manifestacji duchowej

Mimo iż, manifestacja duchowa na pierwszy rzut oka wydaje się przypominać sztuczki magiczne, nie ma z czarami nic wspólnego. Jest to po prostu technika pracy nad samym sobą i aktywnego osiągania swoich celów, wzięcia spraw w swoje ręce oraz lepszego poznania samego siebie. Stanowisko kościoła katolickiego w sprawie jest dosyć krytyczne. Manifestacja jest traktowana jako bluźnierstwo, kierowanie modlitw do sił wyższej innej niż Bóg (mimo iż manifestacje nie są modlitwami, a adresat nie jest określony w formie żadnego bóstwa). Manifestowanie według zasad chrześcijańskich kłóci się z tym, że to Bóg powinien być jedynym adresatem naszych intencji i to z nim należy budować więź. Tego typu praktyki duchowe są uznawane za kościół katolicki za przejawy egocentryzmu i kłóci się z jedną z fundamentalnych zasad kościoła; to Stwórca ma plan na życie każdego człowieka, a wierny może jedynie pokornie wypełniać jego przykazania. Niechęć kościoła do manifestacji może wynikać także z tego, że wiąże się z ona z medytacją, która ma zastosowanie w innych religiach.

Czy manifestacja duchowa to grzech?

Według kościoła katolickiego manifestacja duchowa jest grzechem. Więcej wyjaśniamy w tym wpisie.

Fot: Shahariar Lenin from Pixabay

Dodaj komentarz