Akt żalu doskonałego – co to jest? Czy to alternatywa spowiedzi?

Akt żalu doskonałego to alternatywna forma spowiedzi w sytuacji, gdy tradycyjna spowiedź święta nie jest możliwa. Aby akt żalu doskonałego faktycznie pomógł nam uzyskać pełne przebaczenie grzechów, muszą być spełnione pewne warunki. Jak powinien wyglądać akt żalu doskonałego i czym różni się od spowiedzi?

Czym jest akt żalu doskonałego?

Akt żalu doskonałego to nic innego, jak alternatywna forma spowiedzi, którą można stosować w sytuacji braku możliwości przystąpienia do spowiedzi. Jest on powszechnie uznawany przez kościół katolicki, co zostało określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego i może z niego korzystać każdy katolik. Dzięki niemu można dostąpić rozgrzeszenia i całkowitego pojednania zarówno z Bogiem, jak i z Kościołem.

Akt żalu doskonałego polega na dogłębnym wyrażeniu skruchy za grzechy, obietnicy poprawy i zadośćuczynienia – tak samo jak w spowiedzi. Aby akt żalu doskonałego był prawdziwy, należy zawsze przeprowadzić rachunek sumienia przed przystąpieniem do niego.

Kiedy można zastąpić spowiedź aktem żalu doskonałego?

Spowiedź świętą można zastąpić aktem żalu doskonałego tylko w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie fizycznie udać się na spowiedź, z przyczyn które nie są od nas zależne, jak np. choroba. Taki akt żalu doskonałego uprawnia nas, tak samo jak spowiedź, do przyjęcia Komunii Świętej i uzyskania łaski uświęcającej.

Jak dokonać aktu żalu doskonałego?

Przed przystąpieniem do aktu żalu doskonałego należy przeprowadzić bardzo dokładny rachunek sumienia. Ważne, aby był on szczery i dogłębny, tak aby otrzymać pełne rozgrzeszenie za popełnione czyny. Należy przyjąć postawę odrzucającą popełnione grzechy i wyrzec się ich, jednocześnie składając obietnicę jak najszybszego udania się do spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe. Po wzbudzeniu intencji o odpuszczenie grzechów, należy przystąpić do modlitwy. Po modlitwie, jako że nie ma możliwości otrzymania pokuty od spowiadającego kapłana, należy samodzielnie ją sobie przydzielić. Najlepszą formą takiej pokuty będzie czyn zadośćuczynienia lub miłości bliźniemu. Można także w ramach pokuty spełnić inny akt religijny, taki jak adoracja czy modlitwa. Na koniec, po pokucie, warto odmówić modlitwę ,,Ojcze nasz”.

Pamiętaj, że po akcie żalu doskonałego można, a nawet trzeba przystąpić do Komunii Świętej, oczywiście tak szybko, jak to możliwe. Należy także spełnić obietnicę szybkiego udania się do spowiedzi, gdzie można poinformować kapłana o odbytym akcie żalu doskonałego.

Warunki konieczne aktu żalu doskonałego

Oto lista koniecznych warunków do spełnienia w przypadku przystępowania do aktu żalu doskonałego;

  • nie ma możliwości udania się do spowiedzi indywidualnej w kościele,
  • zrobienie rachunku sumienia,
  • przyznanie się do winy za popełnione grzechy przed Bogiem,
  • wyrażenie obietnicy przystąpienia do spowiedzi gdy tylko będzie to możliwe,
  • wyrażenie szczerego żalu za wszystkie popełnione grzechy.

fot: Prierlechapelet / Pixabay

Dodaj komentarz