Czy katolik może przyjąć komunię w kościele polskokatolickim?

Kościół polskokatolicki powstał stosunkowo niedawno. Często pojawiającym się pytaniem jest to, czy katolicy mogą przyjmować w nim komunię świętą. Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie warto jednak scharakteryzować dokładnie wspólnotę polskokatolicką i odnaleźć różnice pomiędzy jej członkami, a katolikami.

Kościół polskokatolicki – historia i współczesność

Wspólnota polskokatolicka powstała w Stanach Zjednoczonych po I Soborze Watykańskim. Został tam ogłoszony dogmat, z którym wielu duchownych nie chciało się zgodzić, a mówił on o tym, że papież jest nieomylny. Polacy żyjący ówcześnie w USA w odpowiedzi na tę sytuację stworzyli Polski Narodowy Kościół Katolicki, który został przeniesiony ze Stanów do Polski w XX wieku, a pierwszą parafię stworzono w Krakowie. Obecnie kościół polskokatolicki stał się w pełni niezależny – choć nadal prawdy, które głosi są zgodne z nauką Polskiego Narodowego Kościoła w Stanach Zjednoczonych. 

A czym kościół polskokatolicki różni się od kościoła katolickiego?

  • Kościół polskokatolicki nie uznaje niepokalanego poczęcia oraz wniebowzięcia Maryi;
  • brak celibatu;
  • spowiedź indywidualna oferowana jest jedynie dzieciom i młodzieży, a osoby dorosłe uczestniczą we wspólnotowym sakramencie pojednania;
  • możliwość zerwania małżeństwa i wejścia w nowy związek;
  • liberalne poglądy dotyczące stosunków seksualnych, aborcji i różnych newralgicznych kwestii światopoglądowych. 

Katolik, a komunia w kościele polskokatolickim

Kościół polskokatolicki przez wiele osób uznawany jest za tą samą wspólnotę, co kościół katolicki. Pogląd ten wynika z praktycznie identycznego stroju księży i niezauważalności różnic na pierwszy rzut oka. Jednak wspólnoty te są odmienne i nie stanowią jedności. Świadczy o tym m.in ustawodawstwo liturgiczne. Kodeks Prawa Katolickiego nie zabrania jednoznacznie przyjęcia komunii w innym kościele. Skrupulatnie wymienia jednak warunki, które muszą zajść, aby było to możliwe i nie stanowiło naruszenia zasad wiary. Możliwe jest przyjęcie sakramentu eucharystii w kościele polskokatolickim, jeżeli wierny fizycznie lub moralnie nie może udać się do szafarza reprezentującego wyznanie katolickie. Poza komunią, możliwe jest też przyjęcie sakramentu pokuty oraz namaszczenia chorych. W przypadku wszelkich wątpliwości warto po prostu porozmawiać z zaufanym duchownym i przedstawić mu określoną sytuację. Dobrą okazją do tego będzie chociażby sakrament pokuty. 

Dodaj komentarz