Biblia gdańska a kościół katolicki

Pismo Święte zostało wydane w różnorodnych przekładach. Wydaniem, z którego najczęściej korzystają katolicy, jest Biblia Tysiąclecia. Jednym z innych, popularnych tłumaczeń jest Biblia gdańska. Jaki stosunek do tej wersji Pisma Świętego ma kościół katolicki?

Historia Biblii gdańskiej

Najważniejszym źródłem, z którego wywodzi się ten przekład Pisma Świętego, jest Biblia Janickiego. Księga ta powstała na przełomie XVI i XVII wieku i była drugim powstałym tłumaczeniem słowa bożego dla kościołów ewangelickich – zaraz po Biblii brzeskiej. Już w XVII wieku Stolica Apostolska zakazała korzystania z Biblii gdańskiej poprzez wprowadzenie jej do spisu ksiąg zakazanych. Tłumaczenie to zostało za to przyjęte przez protestantów, którzy korzystali z niej przez kolejne kilkaset lat. Biblia gdańska miała dla protestantów olbrzymie znaczenie i na przestrzeni 100 lat doczekała się aż 6 różnych wydań. Dopiero w momencie wydania Biblii warszawskiej, wersja gdańska utraciła swoje znaczenie. Porównując biblię gdańską do używanej przez katolików biblii Tysiąclecia, warto zauważyć, że w jej oryginalnej wersji można było znaleźć przekład nieuznawanych apokryfów, objaśnień, a także wykładnię różnych prawd wiary. Pismo Święte w wersji gdańskiej jest cały czas wydawane, a protestanci nadal chętnie kupują ten przekład biblii uznając go za najbardziej wierny oryginalnej wersji. 

Zdanie kościoła katolickiego na temat Biblii gdańskiej

Analizując historię Biblii gdańskiej należy zauważyć, że była ona jasno zakazana przez władze kościoła katolickiego. Za jej używanie przewidziana była nawet ekskomunika, a wydane egzemplarze systematycznie niszczono. Obecnie z zakazu tego zrezygnowano. Jednak kościół jasno podkreśla, że treść tego przekładu znacząco różni się od używanej powszechnie Biblii Tysiąclecia. Nie posiada wszystkich ksiąg, a rozbieżności są tak duże, że niemożliwe jest korzystanie z niej podczas liturgii. Język Biblii gdańskiej jest dość archaiczny ze względu na to, że akcentuje dosłowne znaczenie tekstu oryginalnego. Z kolei katolicka Biblia Tysiąclecia dokładniej przekazuje treść, kładąc nacisk na jej sens i znaczenie. Wszystkie różnice są charakterystyczne dla odmienności wyznania protestanckiego oraz chrześcijańskiego. Warto porównać różnice pomiędzy tymi dwoma wydaniami biblii, jednak katolicy do swojej codziennej lektury i modlitwy powinni raczej wykorzystywać uznaną Biblię Tysiąclecia. 

Dodaj komentarz