Ewangelicyzm – główne cechy

Kościoły ewangelickie powstały w okresie reformacji. Nazwa nawiązuje do konieczności przestrzegania w życiu zasad, które wynikają z nauki Jezusa Chrystusa. Ewangelicyzm jest jednym z wielu odłamów chrześcijańskich, które powstały w XVI wieku. Jakie są najważniejsze cechy, którymi charakteryzuje się to wyznanie?

Doktryna kościołów ewangelickich

Podstawą wierzeń w kościele ewangelickim są zasady protestantyzmu. Jest ich pięć, a stworzone zostały kilkaset lat temu, w okresie reformacji. 

  1. Tylko Chrystus – święci, Maryja, a także wstawiennictwo za ludzi u Boga Ojca, nie są uznawane przez kościół ewangelicki. Jedynie Chrystus może pełnić funkcję łącznika pomiędzy ludźmi, a stwórcą. 
  2. Tylko Bogu Chwała – chwalić i wielbić, należy jedynie istotę Boga. W kościołach ewangelicki nie są nawet umieszczane obrazy czy ikony.
  3. Tylko Łaska – zbawienie jest możliwe jedynie dzięki łasce Boga. W kościele ewangelickim nie są uznawane odpusty, jest on też pozbawiony idei czyśćca – człowiek nie posiada możliwości zapracowania na zbawienie. 
  4. Tylko Wiara – grzech może zostać odpuszczony jedynie człowiekowi, który wierzy. Nie jest to możliwe poprzez dobre uczynki.
  5. Tylko pismo – jedynie źródło wiary, które powinno być wykorzystywane przez chrześcijanina, to Biblia. Praktykowane mogą być jedynie te zwyczaje religijne, które można odnaleźć w treści Pisma Świętego. 

Sakramenty w kościele ewangelickim

Sakramenty zostały ustanowione przez Chrystusa. Ewangelicy uznają jedynie Komunię Świętą oraz Chrzest – wynika to z tego, że jedynie one spełniają kryteria widzialnych znaków zapewniających niewidzialną łaskę Bożą. Chrzest – w odróżnieniu od katolików – ewangelicy przyjmują najczęściej jako osoby dorosłe, a zasadą jest to, że nie może on zostać powtórzony. 

Praktyka religijna w kościele ewangelickim

Osoby należące do kościoła ewangelickiego uznają modlitwę za dar – swego rodzaju przywilej. Nie jest ona traktowana jako obowiązek, który po prostu należy spełnić. Największą różnicą, która odróżnia ewangelików od innych chrześcijan, jest brak mszy świętych. Kościół Ewangelicki używa słowa „nabożeństwo”. Wynika to z braku akceptacji teorii, która traktuje Eucharystię jako ofiarę. Jedyną istotą, która składa ofiarę jest sam Bóg. To właśnie on tego dokonał, podczas śmierci na krzyżu. 

W kościele ewangelickim nie ma też spowiedzi na „ucho”, dostępna jest tylko spowiedź powszechna. Z kolei małżeństwo nie jest uznawane za sakrament, co sprawia, że Kościół honoruje rozwody cywilne.

Warte uwagi jest także rozumienie świąt. Kościół Ewangelicki upamiętnia Boże Narodzenie czy Zmartwychwstanie Chrystusa. Uroczystości są jedynie wspomnieniem tych wydarzeń, a nie ich ponownym przeżywaniem. Kalendarz świąt jest bardzo podobny do katolickiego – najważniejsze rozbieżności to brak Bożego Ciała czy Wniebowzięcia Maryi u ewangelików.

Dodaj komentarz