Święto Zwiastowania Pańskiego – data, opis, historia

Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny dotyczy momentu, w którym Maryi objawił się Anioł Gabriel. Przybył on z wiadomością, zapowiadającą narodziny Chrystusa, który jest synem Bożym. W latach 90. XX wieku, uznano ten moment również za Dzień Życia. Kiedy ma miejsce Święto Zwiastowania Pańskiego i jaka jest jego historia?

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny – historia

Początki obchodów Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny nie są jasne. Większość teologów przychyla się do teorii, że uroczystość ta nie została narzucona odgórnie przez władze. Najprawdopodobniej wynika ona jedynie z tradycji i potrzeb wiernych. Jeszcze przed ogólnym uznaniem tego święta, w Nazarecie rozpoczęto budowę bazyliki Zwiastowania. Najwcześniejsze źródła wspominające o tej uroczystości pochodzą z przełomu VI i VII wieku. To właśnie w tym czasie uznano to święto m.in w Konstantynopolu i Jerozolimie. 

Ludowa tradycja Polska zakładała oddawanie czci Maryi po zimie. Wynika to z tego, że początki wiosny kojarzą się z budzeniem się świata do życia. Maryję nazywano wówczas Matką Boską Roztworną, Ożywczą, czy Strumienną. Jedną z ciekawych tradycji, było pieczenia ciast w kształcie ptasich łap – symbolizowały one wiosenne przyloty bocianów do Polski. 

Tradycje związane ze Zwiastowaniem Pańskim

W historycznej tradycji, Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny związane było z wyczekiwaniem udanych zbiorów. Obowiązywały różne zwyczaje i przesądy, które były wielokrotnie powielane – niektóre z nich odbiegały swoją tematyką od uprawy roli. 

  • Dzień zwiastowania, który jest ciepły oznacza, że najbliższy rok zapewni udane plony;
  • jeśli jaskółki przybyły przed uroczystością, wiosna będzie ciepła;
  • pogoda w dzień Zwiastowania powtórzy się na Wielkanoc;
  • Zwiastowanie Pańskie to dzień, w którym nie można nic pożyczać – jest to źródłem niepowodzenia w przyszłości;
  • w dzień Zwiastowania należy poświęcić sól i wodę, aby zapewnić sobie zdrowie;
  • aby zagwarantować wierność męża, powinien zostać nazwany „ukochanym” minimum 40 razy w ciągu dnia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. 

Znaczenie Zwiastowania Pańskiego 

Zwiastowanie Pańskie to święto nadziei. Wiąże się z otrzymaniem dobrej nowiny, która ma przynieść wiele radości i przybliżyć ludzkość do zbawienia. Kiedy Archanioł Gabriel przybył do Maryi z dobrą nowiną, zgodziła się ona na przyjęcie Słowa Bożego i zrodzenie Syna Bożego. Opis całego Zwiastowania można znaleźć w Piśmie Świętym. a dokładnie w Ewangelii według św. Łukasza. 

Zapowiedź narodzin Jezusa to wydarzenie, które jest niezwykle istotne dla każdego chrześcijanina. Uroczystość ma miejsce podczas Okresu Wielkanocnego i ma za zadanie przypominać dogmat mówiący o poczęciu Jezusa, które jest początkiem dla Bożego Narodzenia, a także śmierci Chrystusa i jego późniejszego zmartwychwstania. 

Kiedy obchodzi się Święto Zwiastowania NMP?

Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny wiąże się nieodłącznie z dwoma najważniejszymi wydarzeniami w całym roku liturgicznym – z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Zwiastowanie Pańskie złączone jest z Misterium Paschalnym, a obchodzi się je 25 marca. Dzień ten, najczęściej ma miejsce w Wielkim Poście, a czasem też w Oktawie Wielkanocy. Duchowy charakter tego święta jest swego rodzaju połączeniem stworzenia, wcielenia i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Termin obchodzenia Święta Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ma miejsce dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jednak termin wynika nie tylko z tego – jest też związany z wyjątkową charakterystyką paschalną. To właśnie ten wymiar wpłynął w największym stopniu na ogólną strukturę obchodów tej uroczystości. Ważną częścią Zwiastowania Pańskiego jest Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów, która ma miejsce w dzień przedświąteczny. Niemożliwe jest jednak jasne opisanie porządku właściwej liturgii – jest ona zmienna w zależności od tego, w jaki dzień liturgiczny przypada to święto. 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny – przedstawienie w tekstach kultury

Choć w Biblii nie znajdują się opisy mówiące o tym, czym zajmowała się Maryja przed ukazaniem się Archanioła Gabriela, moment ten często jest przedstawiany na różnych obrazach. Matka Boża najczęściej czyta Pismo Święte, a czasem też zajmuje się szycie. Czasem, można odnaleźć też anioła, który objawia się pod postacią białej gołębicy i promieni, które ją otaczają. Wszelkiego rodzaju wizerunki graficzne najczęściej wykorzystują właśnie tę powyżej opisaną symbolikę. 

Dodaj komentarz