6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego

6 sierpnia to dzień zajmujący szczególne miejsce w kalendarzu liturgicznym. Święto Przemienienia Pańskiego jest przypomnieniem zdarzenia, które nakazało Apostołom wiarę w Syna Bożego i pełniło funkcję przygotowania ich do jego śmierci na krzyżu. Jaka jest historia tej uroczystości i czy 6 sierpnia należy do świąt nakazanych? 

Co wydarzyło się na Górze?

Opis przemienienia Chrystusa można odnaleźć aż w trzech ewangeliach: wg. świętego Mateusza, Marka oraz Łukasza. Wszyscy trzej ewangeliści zgodnie opowiadają o tym, że Jezus prowadził rozmowę z Eliaszem i Mojżeszem, jego twarz była jasna jak słońce, a szaty przybrały białą barwę. Świadkami tego wydarzenia byli uczniowie Chrystusa: Jakub, Jan oraz Piotr. Ludzie żyjący w owych czasach znali treść Starego Testamentu. Głosił on, że Jahwe zawsze ukazuje się w obłoku. Wydarzenie przemienienia jest niezwykle spójne ze względu na to, że Jezus, Mojżesz i Eliasz zostali okryci chmurą. 

Historia obchodów dnia Przemienienia Pańskiego

W Kościele Wschodnim, Przemienienie Pańskie zaczęto świętować już w 6 stuleciu. Kolejny wiek przeniósł tę uroczystość na zachód, a do polski święto to dotarło w XI wieku. Dla wyznawców prawosławia, jest to niezwykle ważny dzień, który przypomina wiernym, że powinni wierzyć w Chrystusa, w zmartwychwstanie oraz w zbawienie. Przemienienie Pańskie jest też obecne w tradycji luterańskiej oraz katolickiej. Katolicy świętują tę uroczystość 6 sierpnia i charakteryzuje się cechami święta liturgicznego. 

Jak należy interpretować wydarzenia na Górze Tabor i jakie prawdy rozważać w tym dniu? Przede wszystkim, zdarzenie to potwierdza, że pewnego dnia Jezus odmieni wszystkich ludzi. Sprawi, że ciała zmartwychwstaną, podczas tego święta warto pamiętać o tym, że ziemia nie jest jedynym etapem istnienia. Przemijalność ludzkiego istnienia nie powinna być martwiąca, należy radować się z możliwości spotkania z ojcem. Jednak aby móc dostąpić przemienienia, niezbędne jest doskonalenie swojej wiary i służenie chrystusowi myślą oraz postępowaniem. Przemienienie jest też świadectwem tego, że dostąpienie chwały wymaga wcześniejszego cierpienia. Dodatkowo, wskazuje na bożą potęgę i łączy miłosierdzie Jezusa z bojaźnią przed Starotestamentowym Bogiem w spójną całość.

Przemienienie Pańskie to uroczystość, która jest okazją do radowania się z tego, że pewnego dnia ludzie zjednoczą się ponownie z Jezusem. Dlatego warto powierzyć swoje życie ziemskie Chrystusowi – postępowanie w zgodzie z nim, będzie drogą do zbawienia po śmierci. 

Czy 6 sierpnia trzeba iść do kościoła?

Każdy chrześcijanin powinien pojawiać się co niedzielę na mszy świętej. Obowiązek uczestnictwa w Eucharystii dotyczy też innych świąt nakazanych. 6 sierpnia nie jest świętem nakazanym. Wiąże się to z brakiem konieczności udania się do kościoła i powstrzymania od prac niekoniecznych. Mimo braku formalnego przykazu, warto jednak uczestniczyć w Mszy świętej tego dnia. Jest to uroczystość niezwykle ważna z duchowego punktu widzenia, jak i z perspektywy tradycji i aspektów społecznych. Co ważne – wiele kościołów w Polsce posiada nazwę „Przemienienia Pańskiego”. W tych miejscach, można uzyskać odpust zupełny właśnie 6 sierpnia. Jest to okazja, o której warto pamiętać. 

Dodaj komentarz