Zaratusztrianizm – religia, zasady, cechy

Zaratusztrianizm jest uznawany za najstarszą monoteistyczną religię na świecie. Korzenie tej religii pochodzą z Iranu, a twórcą dogmatyki jest Zaratusztra, prorok będący nieodszyfrowaną zagadką. Jest on uznawany przez wielu badaczy za postać historyczną, i najczęściej powielanym czasem jego działania jest X w. p.n.e. Czym charakteryzuje się ta religia i jakie są jej zasady?

Zasady Zaratusztrianizmu 

Człowiek podczas swojego życia mierzy się z walką między siłami dobra i zła. Każda osoba posiada sumienie, swojego anioła stróża oraz zmysł, który pozwala odróżnić dobro od zła. Główną zasadą życiową jest to, że każdy dokonany wybór wiąże się z konsekwencjami. Wyznawcy zaratusztrianizmu wieżą w to, że po śmierci ma miejsce sąd. To podczas niego stwórca decyduje, jak będzie wyglądała rzeczywistość danej duszy w kolejnym etapie istnienia.

Życie pośmiertne w dużym stopniu przypomina teorie katolickie – dostępne są 3 możliwości: zbawienie, piekło i miejsce oczyszczenia. Zaratusztrianie wierzą w to, że koniec świata będzie związany z pojawieniem się zbawiciela, a osoby zmarłe zmartwychwstaną. Ciało będzie nieśmiertelne, a ostatecznym zwycięzcą okaże się dobro. Religia ta posiada też swoją świętą księgę, a jest nią Awesta. Widać więc wiele punktów wspólnych z chrześcijaństwem. Charakterystyczną dla Zaratusztrianizmu cechą jest oddawanie czci ogniowi oraz spożywanie napoju, który ma być źródłem nieśmiertelności. 

Etyka w Zaratusztrianizmie – jak wygląda?

Człowiek ma wolną wolę. Decyduje o swoich czynach i może zwrócić się przeciwko swojemu stwórcy. Mimo tego, uznaje się, że jego natura jest dobra. A jakie jest ludzkie powołanie według przedstawicieli Zaratusztrianizmu? Religia ta wskazuje, że człowiek ma za zadanie walczyć ze złem w szeregach Ahur Mazdy, będącego stwórcą. 

Zaratusztrianie nie znają pojęcia grzechu. Jednak dusza ludzka może zostać zbrukana poprzez kontakt ze złem. Jeśli dana osoba zostanie zbrukana wyjątkowo silnie, po śmierci trafi prosto do piekła. Aby uniknąć zła w swoim życiu, należy unikań nieczystych ludzi, pokarmu i myśli. Istnieją nawet jasno wyodrębnione sfery, w których może zostać popełnione istotne zło. Jakie sfery są ściśle określane przez zaratusztrianizm?

  • Rodzaje czynności seksualnych;
  • sposób odżywiania się i komponowania posiłków;
  • strój.

Religia ta uznaje też, że dusza może zostać oczyszczona. Mechanizm działa podobnie, jak katolicki grzech i jego odpuszczenie podczas sakramentu pokuty. Obecnie największa ilość wyznawców Zaratusztrianizmu zamieszkuje Indie. Przedstawiciele tego wyznania znajdują się też w Iranie, USA, a w niewielkiej ilości – nawet w Polsce. 

Dodaj komentarz