Wyjaśnij co to znaczy, że religia państw starożytnego wschodu miała politeistyczny charakter

Politeizm to wiara w wielu bogów. Religie oparte na tej podstawie wywodzą się głównie ze starożytnego wschodu. Do wierzeń politeistycznych można zaliczyć m.in powszechnie znany buddyzm, czy hinduizm. Jednak do tego katalogu należą też nieco mniej oczywiste odłamy religijne – chociażby Dżinizm czy religia Ariów indyjskich. Czym charakteryzują się religie politeistyczne państw starożytnego wschodu?

Najważniejsze cechy starożytnego politeizmu

Bogowie będący częścią religii politeistycznych mają dokładnie opisaną osobowość. Przypisane są im pewne sfery, za które odpowiadają. Ich cechą charakterystyczną jest to, że nie są wszechwiedzące – jednak nadal pozostają nieśmiertelni i potężniejsi niż zwykli ludzie. Większość religii politeistycznych, które powstały w państwach starożytnego wschodu, wykształciła tzw. panteony – są to hierarchie wszystkich bóstw występujących w danej religii. Z politeizmem ściśle powiązana jest też instytucja mitologii – tego rodzaju księgi wyjaśniają wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem w świecie. 

Charakterystyka najważniejszych religii dalekiego wschodu

Jedną z najbardziej znanych religii  wywodzących się ze starożytnego wschodu jest hinduizm. Jest to religia, którą charakteryzuje specyficzny system społeczny. Niezwykle ważna jest w nim kastowość, a szczególne miejsce zajmują ściśle przestrzegane, religijne obrzędy. Starożytny wschód kojarzony jest też z religią Egipcjan. Faraonowie byli uznawani za władców boskiego pochodzenia, a liczba bogów, w których wierzyli Egipcjanie była stosunkowo duża. Szczególną wagę przywiązywali oni do życia pozagrobowego, które napawało ich lękiem i wiązało się z wieloma religijnymi zwyczajami. Inne wierzenia, które są charakterystycznym przykładem, reprezentującym politeizm, to buddyzm, taoizm, konfucjanizm, a także religia Sumerów. 

Dodaj komentarz