Mahomet – kim był? Jak rodził się Islam?

Mahomet uznawany jest za proroka, który przyczynił się do powstania Islamu. Muzułmanie wierzą, że Allah objawił mu słowo boże, a na jego cześć odbywają się pielgrzymki do Mekki – miejsce jego urodzenia. Z czego jeszcze jest znany Mahomet i w jaki sposób przyczynił się do powstania Islamu?

7 Sakramentów świętych

Sakramenty święte są niezwykle istotne w życiu każdego wierzącego i praktykującego katolika. Choć niektóre z nich odbywają się często i sprawiają wrażenie powszednich, każde przyjęcie sakramentu powinny być traktowane z należytą powagą i z maksymalnym zaangażowaniem. Jakie sakramenty święte towarzyszą chrześcijanom i jakie są ich najważniejsze cechy?

Spowiedź święta – co warto wiedzieć, jak się spowiadać

Spowiedź święta jest sakramentem niezwykle ważnym w życiu każdego katolika. Przykazania kościelne mówią o tym, że chrześcijanin powinien udać się do spowiedzi przynajmniej jeden raz w roku. Ściśle określony jest czas, w którym spowiedzi powinno towarzyszyć przyjęcie eucharystii – jest to okres wielkanocny.

Islam – główne cechy

Islam jest jedną z najważniejszych religii na świecie. Ma korzenie wspólne z judaizmem i chrześcijaństwem. Liczba wiernych jest niezwykle liczna – islam ustępuje miejsca jedynie chrześcijaństwu. Jak tłumaczona jest nazwa tej religii? Oznacza „poddanie się woli Boga” i w pewnym sensie odzwierciedla najważniejsze cechy i zasady wiążące wiernych. Jaka jest charakterystyka Islamu?

Etapy wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej

Wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej jest ważnym etapem w historii chrześcijaństwa. To podczas niej zostali oni uwolnieni z Egiptu, przemierzyli terytoria Synaju i dotarli aż do Palestyny. Obecnie powtarzany opis tego wydarzenia został stworzony na podstawie faktów historycznych. Jakie znaczenie ma wędrówka Izraelitów dla współczesnych katolików? Jakie są jej etapy?

Skład apostolski a wyznanie wiary – różnice

Istnieje legenda, według której Skład Apostolski jest modlitwą stworzoną przez Apostołów. Zgodnie z tą historią, każdy z nich odpowiada za jedną z dwunastu części. Jaka jest historia i funkcja tej modlitwy? Czym różni się skład apostolski oraz wyznanie wiary?

Wyznanie wiary (Credo)

Podczas każdej mszy świętej odmawiane jest wyznanie wiary (credo), przypominające podstawowe założenia wiary chrześcijańskiej i będące nieodłączną częścią katechezy.

Skład apostolski (Wierzę w Boga)

Skład apostolski (Wierzę w Boga, Ojca…, symbol apostolski) to modlitwa, które zawiera podstawowe prawdy dotyczące nauk głoszonych przez Kościół i jednocześnie najstarsze wyznanie wiary w Trójcę Świętą. Wyznanie wiary w Boga odmawiane jest zarówno podczas nabożeństw jak i codziennej modlitwy.

Modlitwy za zmarłych – na rocznicę śmierci, na pogrzeb, na każdy dzień tygodnia

Modlitwa za zmarłych na każdy dzień Panie, usłysz moją modlitwę.A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Modlitwa za zmarłych na niedzielę Bądź uwielbiony, Panie, … Czytaj dalej