Siedem darów Ducha Świętego – lista i interpretacja

Duch Święty zajmuje szczególne miejsce w doktrynie chrześcijańskiej. Jest on jedną z osób trójcy świętej – zajmuje miejsce w człowieku już od momentu Chrztu Świętego. Przyjmowanie pozostałych sakramentów umacnia go i sprawia, że wierzący człowiek zostaje obdarzony coraz to kolejnymi darami.

Co to jest grzech ciężki? Przykłady grzechów ciężkich

Każdy chrześcijanin wie, że istnieją różne rodzaje grzechów. Jedne z nich mogą zostać odpuszczone jedynie podczas sakramentu pokuty, a z innymi można przyjąć eucharystię. W zależności od wagi danego przewinienia, inaczej będzie też wyglądał sąd po śmierci – do Królestwa Niebieskiego może udać się tylko człowiek zbawiony. Niektóre grzechy automatycznie skazują na piekło, a inne mogą zaprowadzić do czyśćca. Najczęstsze wątpliwości i pytania dotyczą grzechów ciężkich. Czym one są i co zrobić, aby się z nich oczyścić?

Historia Adama i Ewy – streszczenie, interpretacja

Historia Adama i Ewy wpływa na życie chrześcijan do dziś. Dzieje tych dwóch postaci są początkiem istnienia świata i żyjących na nim ludzi. Tekst Księgi Rodzaju jest znany wszystkim osobom, które w swoim życiu kierują się religią chrześcijańską, a jego interpretacja wpływa na rozumienie wszelkich zasad i praw pochodzących od Boga. Jaka jest treść i znaczenie historii Adama i Ewy?

Nirwana – czym jest, znaczenie

Nirwana najczęściej kojarzona jest z buddyzmem. Jest ona stanem, który chcą osiągnąć wyznawcy tej religii – stanowi ona ich ostateczny cel. Pojęcie to można też znaleźć w źródłach mówiących m.in o hinduizmie i nanizmie. Najprościej rzecz ujmując, nirwanę można określić jako uwolnienie się od wszelkiego cierpienia. Czym ona tak naprawdę jest i jakie jest jej znaczenie?

Agnostyk – kim jest? Agnostycyzm a ateizm

Znaczenie słowa agnostyk często utożsamiane jest z osobą ateisty, a czasem pozostaje zupełnie niezrozumiałe. W skrócie, agnostyk jest osobą, która wychodzi z założenia, że istnienie Boga nie może zostać udowodnione. Czym agnostyk różni się od ateisty? Jakie są najważniejsze cechy tego światopoglądu i czym charakteryzują się wierzenia agnostyków?

7 grzechów głównych – treść i interpretacja

Popełniony grzech oddala każdego chrześcijanina od celu, którym jest dostąpienie zaszczytu wstąpienia do królestwa niebieskiego. Natura człowieka jest grzeszna. Wiąże się to z prowadzeniem nieustannej walki ze złem i koniecznością przystępowania do sakramentu spowiedzi – dzięki niemu, grzechy mogą zostać odpuszczone.

Święto Zwiastowania Pańskiego – data, opis, historia

Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny dotyczy momentu, w którym Maryi objawił się Anioł Gabriel. Przybył on z wiadomością, zapowiadającą narodziny Chrystusa, który jest synem Bożym. W latach 90. XX wieku, uznano ten moment również za Dzień Życia. Kiedy ma miejsce Święto Zwiastowania Pańskiego i jaka jest jego historia?

Ewangelicyzm – główne cechy

Kościoły ewangelickie powstały w okresie reformacji. Nazwa nawiązuje do konieczności przestrzegania w życiu zasad, które wynikają z nauki Jezusa Chrystusa. Ewangelicyzm jest jednym z wielu odłamów chrześcijańskich, które powstały w XVI wieku. Jakie są najważniejsze cechy, którymi charakteryzuje się to wyznanie?

Buddyzm – główne cechy

Buddyzm jest religią, która opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach, a także na Ośmiorakiej Ścieżce. Są to treści głoszone przez Siddharthę Gautamę, a głównym celem wyznawców buddyzmu jest osiągnięcie stanu, w którym ustaje cierpienie. Szacuje się, że jest to piąta, najliczebniejsza religia na całym świecie – wyprzedzana jedynie przez konfucjanizm, hinduizm, islam i chrześcijaństwo. Jakie są najważniejsze założenia buddyzmu?