Pieśń nad pieśniami – streszczenie i interpretacja

Pismo Święte – zarówno Stary, jak i Nowy Testament – często porusza tematykę miłości. Jednym z niezwykle ważnych fragmentów jest „Pieśń nad Pieśniami”. Znajduje się w Starym Testamencie i często jest określana jako dość kontrowersyjna. Na czym właściwie polega jej wyjątkowość?

Tajemnice różańca – podział, jak odmawiać?

Różaniec święty jest modlitwą adresowaną do Matki Boskiej. Gorliwe i regularne odmawianie różańca umożliwia uzyskanie szczególnej łaski i wstawiennictwa Maryi. Jest to modlitwa, która może stać się dla chrześcijanina inspiracją, zagwarantować spokój i ukojenie, a także umożliwić wzmocnienie relacji z Bogiem. Aby zacząć odmawiać różaniec, należy poznać jego tajemnice. Ile ich jest i w jaki sposób należy je wykorzystywać?

Przypowieść o domu na skale – streszczenie, interpretacja, morał

W Ewangelii według świętego Marka oraz Ewangelii według świętego Łukasza można znaleźć przypowieść o nazwie „Dobra lub zła budowla”. Jest to właśnie znana historia domu na skale. Jest to niezwykle ważny fragment Nowego Testamentu, który wskazuje w jaki sposób człowiek powinien formować swoją relację z Bogiem. Jaka jest treść tej przypowieści i jakie wnioski warto wyciągnąć po jej lekturze?

Przypowieść o talentach – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o talentach znajduje się w Ewangelii wg. św Mateusza. Zawarte są w niej nauki Jezusa, które przekazują ponadczasowe prawdy i wartości. Można zinterpretować ją na wiele sposobów, ale głównym przesłaniem jest ukazanie tego, w jaki sposób ludzie powinni wykorzystywać łaski ofiarowane im przez Boga. Jaka jest treść przypowieści o talentach i w jaki sposób należy ją rozumieć?

Przypowieść o synu marnotrawnym – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o synu marnotrawnym zawarta jest w Ewangelii wg. św. Łukasza. Chrystus opowiedział ją, aby w obrazowy sposób wyjaśnić czym tak naprawdę jest miłosierdzie. Po zagłębieniu się w treść, można znaleźć też motyw pokory i przyznania się do popełnionego błędu. Jaka jest historia syna marnotrawnego i w jaki sposób należy ją interpretować?

Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych – streszczenie, interpretacja, morał

W Nowym Testamencie, w Ewangelii według świętego Mateusza, można znaleźć przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych. Jest to historia opowiadająca o czasie ostatecznym, która zawiera ważne z perspektywy każdego chrześcijanina nauki Jezusa. Czego na temat rozwagi można nauczyć się z przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych?

6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego

6 sierpnia to dzień zajmujący szczególne miejsce w kalendarzu liturgicznym. Święto Przemienienia Pańskiego jest przypomnieniem zdarzenia, które nakazało Apostołom wiarę w Syna Bożego i pełniło funkcję przygotowania ich do jego śmierci na krzyżu. Jaka jest historia tej uroczystości i czy 6 sierpnia należy do świąt nakazanych?