Święta Oliwia – patronka dobrego zdrowia. Życiorys i znaczenie imienia

W historii chrześcijaństwa możemy wyróżnić aż trzy święte o imieniu Oliwia; święta Oliwia z Brescii, Oliwia z Anagni i święta Oliwia z Palermo. Poniższy artykuł jest poświęcony św. Oliwii z Brescii, która jest najbardziej znana spośród wyżej wymienionych, mimo najmniejszej liczby źródeł mówiących o jej życiu i śmierci. Św. Oliwia z Brescii to święta męczennica, która zginęła za wiarę w Jezusa Chrystusa. Kim była święta męczennica Oliwia z Brescii i jaką jest patronką?

Święta Oliwia – życiorys

O życiu św. Oliwii wiadomo niewiele. Jej postać po raz pierwszy pojawiła się w starym martyrologium przechowywanym w Brescii, a opis jej męczeństwa powstał stosunkowo późno. Z martyrologium i innych dostępnych źródeł można jednak wywnioskować, że św. Oliwia z Brescii żyła w czasach panowania cesarza Hadriana, który sprawował funkcję cesarza rzymskiego od 117 do 138 roku. Czas panowania Hadriana nie był szczęśliwy dla cesarstwa; Rzym przeżywał wtedy jeden z największych kryzysów w historii – sytuację gospodarczą w kraju poważnie osłabiły rosnące wydatki na armię, niezbędną, aby utrzymać rozległe granice imperium. Tak jak w czasach panowania cesarza Nerona, wina za niepowodzenia i kryzys została zepchnięta na chrześcijan, którzy w cesarstwie byli uważani za innowierców i regularnie prześladowani.

Za datę męczeńskiej śmierci św. Oliwii z Brescii uznaje się rok 119, a data jej narodzin jest nieznana. Oliwia była jedną spośród wielu chrześcijan aresztowanych i postawionych przed sądem za swoją wiarę w Chrystusa. Sędzia, którym był namiestnik Brescii, domagał się, aby Oliwia wyrzekła się wiary chrześcijańskiej poprzez złożenie ofiary pogańskim bożkom. Święta odparła na to, że wierzy tylko w jednego Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi. Za tą odpowiedź została następnie poddana okrutnym torturom, a następnie skazana na śmierć i stracona. Jak podaje legenda, św. Oliwia zginęła męczeńską śmiercią 119 roku w Brescii.

Jaką patronką jest święta Oliwia?

Św. Oliwia, jak każdy święty męczennik jest przede wszystkim patronką osób prześladowanych za wiarę. Oprócz tego jednak, św. Oliwia z Brescii jest także patronką dobrego zdrowia, więc cierpiący na różne schorzenia mogą zanosić do niej modlitwy, prosząc o jej wstawiennictwo, ale osoby zdrowe chcące zachować zdrowie, także mogą skierować swoje modlitwy ku tej świętej. Oliwia z Brescii jest także patronką podróżnych.

Kult św. Oliwii

Św. Oliwia z Brescii jest czczona przez Kościół katolicki, a jej wspomnienie liturgiczne jest obchodzone 5 marca lub 18 kwietnia. W ikonografii liturgicznej jest przedstawiana z palmą męczeństwa w ręce, która jest jej atrybutem i znakiem śmierci za wiarę.

Święte relikwie Oliwii z Brescii zostały odnalezione w 1518 roku, czyli ponad tysiąc lat po jej śmierci. Od tego czasu znajdują się pod opieką braci kapucynów.

Znaczenie imienia Oliwia

Oliwia to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego o głębokim znaczeniu. Oznacza ono gałązkę drzew oliwnego, która od wielu wieków jest symbolem pokoju. Istnieje jednak także mniej popularna teoria, mówiąca o tym, że imię to zostało wymyślone dużo później, przez samego Wiliama Szekspira, który miał je stworzyć na potrzeby jednej ze swoich sztuk komediowych – ,,Wieczór Trzech Króli”.

Dodaj komentarz