Co to jest przypowieść? Cechy przypowieści

Przypowieści kojarzone są przede wszystkim z historiami biblijnymi. Jest to jedna gatunek literacki występujący w różnorodnych tekstach kultury. Teksty zaliczane do tej kategorii przedstawiają z reguły alegoryczne czy symboliczne znaczenie, które ma wskazywać czytelnikowi pewną prawdę moralną. Jaka jest charakterystyka przypowieści i gdzie można je znaleźć?

Przypowieść o domu na skale – streszczenie, interpretacja, morał

W Ewangelii według świętego Marka oraz Ewangelii według świętego Łukasza można znaleźć przypowieść o nazwie „Dobra lub zła budowla”. Jest to właśnie znana historia domu na skale. Jest to niezwykle ważny fragment Nowego Testamentu, który wskazuje w jaki sposób człowiek powinien formować swoją relację z Bogiem. Jaka jest treść tej przypowieści i jakie wnioski warto wyciągnąć po jej lekturze?

Przypowieść o talentach – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o talentach znajduje się w Ewangelii wg. św Mateusza. Zawarte są w niej nauki Jezusa, które przekazują ponadczasowe prawdy i wartości. Można zinterpretować ją na wiele sposobów, ale głównym przesłaniem jest ukazanie tego, w jaki sposób ludzie powinni wykorzystywać łaski ofiarowane im przez Boga. Jaka jest treść przypowieści o talentach i w jaki sposób należy ją rozumieć?

Przypowieść o synu marnotrawnym – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o synu marnotrawnym zawarta jest w Ewangelii wg. św. Łukasza. Chrystus opowiedział ją, aby w obrazowy sposób wyjaśnić czym tak naprawdę jest miłosierdzie. Po zagłębieniu się w treść, można znaleźć też motyw pokory i przyznania się do popełnionego błędu. Jaka jest historia syna marnotrawnego i w jaki sposób należy ją interpretować?

Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych – streszczenie, interpretacja, morał

W Nowym Testamencie, w Ewangelii według świętego Mateusza, można znaleźć przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych. Jest to historia opowiadająca o czasie ostatecznym, która zawiera ważne z perspektywy każdego chrześcijanina nauki Jezusa. Czego na temat rozwagi można nauczyć się z przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych?