Czy manifestacja i afirmacja to grzech?

Człowiek, choć to najdoskonalsza istota stworzona przez Boga, jest podatny na wiele zagrożeń. Jednym z nich są afirmacje, manifestacje i psychologia przyciągania będące oparciem wielu pseudo religii i sekt.