Terapia gestalt a Kościół – czy gestalt przeszkadza w wierze chrześcijańskiej?

Terapia gestalt to stosunkowo młody nurt w psychoterapii humanistycznej – powstała bowiem dopiero w latach 40. XX wieku. Cała koncepcja terapii gestalt czerpie z słynnej techniki psychoanalizy Freuda, lecz jej struktura bardzo mocno odbiega od koncepcji psychoanalizy. Terapia gestalt skupia się na dialogu egzystencjalnym, rozszerzaniu świadomości i skupianiu się na wewnętrznych przeżyciach i doświadczeniach pacjenta. Terapia gestalt, dla niewtajemniczonych, może brzmieć nieco okultystycznie i obco, stąd pojawiają się obawy u wielu chrześcijan, czy z takiej terapii mogą korzystać bez narażania się na manipulacje i narażenia wiary. Czym jest terapia gestalt i czy katolik może z niej korzystać?

Czym jest terapia gestalt?

Terapia gestalt stosuje technikę dialogu egzystencjalnego, prowadzonego między pacjentem a terapeutą, w którym kładzie się nacisk na samoakceptację i zrozumienie emocji pacjenta oraz tego, skąd się biorą. Terapia gestalt bardzo mocno podkreśla podmiotowość pacjenta oraz stwierdza, że każdy człowiek posiada w sobie pewien potencjał rozwojowy, z którego jednak może skorzystać dopiero wtedy, gdy będzie w pełni świadomy siebie i swojego otoczenia. Z tego względu terapia gestalt dąży do rozszerzenia świadomości pacjenta, co jest praktyką kojarzącą się z buddyzmem, ale należy pamiętać, że terapia gestalt nie ma nic wspólnego z żadną religią.

Zastosowanie terapii gestalt

Terapia gestalt jest szeroko wykorzystywana w psychologii do leczenia zaburzeń osobowości, zaburzeń neurotycznych, lękowych, psychosomatycznych, a także depresji. Jest ona także pomocna w leczeniu zaburzeń odżywiania czy fobii różnego rodzaju. Niezależnie od problemu, terapia gestalt wykazuje się dużą skutecznością i decyduje się na nią coraz więcej osób. Pamiętaj – korzystanie z pomocy psychoterapeuty to nie wstyd, a sposób na poprawienie stanu swojego zdrowia psychicznego.

Stosunek Kościoła do terapii gestalt

Kościół nie zabrania swoim wiernym korzystania z terapii gestalt, z tego względu, że nie stanowi ona realnego zagrożenia dla duchowości wiernych. Mimo iż, pewne praktyki stosowane w tej terapii i sama metoda rozszerzania świadomości mogą wydawać się powiązane z buddyzmem lub okultyzmem, nie mają z nimi nic wspólnego, a skupiają się na budowaniu własnej świadomości i korzystania z własnego potencjału, co nie kłóci się w żaden sposób z chrześcijańskimi wartościami.

Katolicy oczywiście mogą korzystać także z innych form terapii psychologicznych, a wybór konkretnej szkoły psychologicznej powinien być indywidualny i zależy od osobistych potrzeb.

Czy katolik może korzystać z terapii gestalt?

Praktykujący katolik jak najbardziej może korzystać z terapii gestalt i nie ma żadnego wpływu na jego wiarę. Terapia gestalt może okazać się bardzo pomocna, dlatego należy śmiało z niej korzystać.

Dodaj komentarz