Czym jest grzech nieczystości względem siebie?

Nieczystość to jeden z grzechów głównych, który często wiąże się z niezrozumieniem. Wokół tego przewinienia narosło wiele tematów tabu, a wiele osób kojarzy nieczystość jedynie ze sferą seksualną. Czym tak naprawdę jest grzech nieczystości względem siebie, kiedy należy się z niego spowiadać i na czym polega jego destrukcyjne działanie?

Nieczystość względem siebie – czym jest?

Nieczystość względem siebie jest formą nieczystości odnoszącą się do sfery seksualnej, a konkretnie do onanizmu. Jednym z darów Bożych jest seksualność. Dzięki niej małżonkowie mogą wzmacniać swoją relację i dbać o funkcjonowanie rodziny. Jednak nie może ona stanąć na samej górze listy priorytetów – w szczególności dotyczy to form realizacji potrzeb seksualnych poza komórką małżeństwa. Kościół jasno precyzuje zasady dotyczące pożycia i ogranicza je ściśle do relacji męża z żoną. Nieczystość ma charakter demoralizujący, może sprzyjać rozwodom, a także udaremniać znalezienie małżonka. Pornografią i onanizm mogą przewyższyć wagę relacji człowieka z Bogiem i regularnie pozbawiać chrześcijanina stanu łaski uświęcającej. 

Nieczystość fizyczna, moralna oraz duchowa

Nieczystość nie jest związana jedynie z szóstym przykazaniem. W rozumieniu duchowym obejmuje ona wszystkie zachowania, które oddalają człowieka od Boga i nie przynoszą mu chwały. Do tej kategorii mogą zostać zaliczone wszystkie czyny, które nie są zgodne z nauką Kościoła. Z kolei nieczystość  moralna dotyczy sfery myślowej. Rozmyślania o charakterze sprzecznym z Bożymi przykazaniami są destrukcyjne dla relacji ze Stwórcą, a także nie służą budowaniu zdrowych i silnych więzi z bliźnimi. Czyny nieczyste moralnie i duchowo mogą przybrać formę niezdrowych przekonań, myśli o kradzieży, morderstwie czy cudzołóstwie. 

Kiedy trzeba pójść do spowiedzi?

Aby uniknąć popełniania grzechu nieczystości, a także aby nie dopuścić do jego popełnienia, należy żyć w zgodzie z nauką Kościoła i regularnie przystępować do sakramentów. Posiadając problem z regularnym popełnianiem grzechu nieczystości względem siebie, należy systematycznie korzystać z sakramentu pokuty i prosić Boga o wybaczenie. Tylko z jego pomocą będzie możliwe życie w czystości i postawienie duchowych potrzeb ponad fizycznymi. Grzechy dotyczące sfery seksualnej są rozprzestrzenione i dotyczą większości naszego społeczeństwa – warto powierzyć problemy Bogu i prosić go o wskazanie drogi do czystości. 

Dodaj komentarz