Gdzie odbyła się Ostatnia Wieczerza? Miejsce ostatniej wieczerzy

Jezus w Betanii, znajdującej się niedaleko Jerozolimy, spotkał się ze swoimi uczniami w celu spożycia Wieczerzy Paschalnej. Zdawał sobie sprawę z bliskości swojego cierpienia, a podczas tego wyjątkowego posiłku dokonał wielu niezwykle ważnych dla chrześcijan czynów. Co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy i gdzie dokładnie miała ona miejsce?

Ostatnia Wieczerza – dlaczego jest tak ważna dla katolików?

Wzmiankę o Ostatniej Wieczerzy można znaleźć aż w 4 fragmentach Pisma Świętego. Już sam ten fakt świadczy o niezwykłej wadze tego wydarzenia. To podczas ostatniej wieczerzy Chrystus ustanowił sakrament eucharystii i kapłaństwa. Przyjmowanie komunii świętej jest celebracją Jezusowej paschy. Chleb i winu to ciało zbawiciela, które zostało wydane na śmierć w celu odpuszczenia grzechów całej ludzkości. Kościół celebruje Ostatnią Wieczerzę w szczególny sposób podczas Wielkiego Czwartku, elementu Triduum Paschalnego. To tego dnia upamiętnia się obmycie uczniom nóg, wskazanie Judasza jako zdrajcy i ustanowienie sakramentu Eucharystii. Na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, artyści do dziś przedstawiają to wydarzenia w swoich dziełach sztuki. Najsłynniejsze jest przedstawienie uczty autorstwa Leonarda da Vinci. 

Gdzie odbyła się ostatnia wieczerza?

Miejsce, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza nie zostało jednogłośnie wskazane. Uczeni przedstawiają wiele teorii na ten temat i nie są zgodni co do żadnej z nich. Według jednej z hipotez uczta paschalna odbyła się w kościele św. Marka położonym przy ulica Ararat. W tym miejscu, według prawosławnych Syryjczyków, miała miejsce nie tylko Ostatnia Wieczerza, ale również wybór Macieja na apostoła, spotkanie Jezusa po Zmartwychwstaniu z Tomaszem i przyjście Ducha Świętego. 

Jednak większość uczonych opowiada się za tym, że Ostatnia Wieczerza odbyła się w Wieczerniku na górze Syjon, będącej najwyższym punktem na mapie Jerozolimy. Miejsce to znajduje się poza granicami starego miasta, a sanktuariom przez długi czas nazywano górnym kościołem apostołów lub Matką Wszystkich Kościołów. Do dziś chrześcijanie czczą to miejsce upamiętniając moment, w którym pierwszy raz został udzielony sakrament eucharystii. Co ciekawe, uznaje się też, że na górze Syjon znajdował się do Marii. Nie istnieją jednak historycznie udowodnione fakty, które potwierdzałyby w stu procentach to, że faktycznie w tym miejscu Jezus spożył ze swoimi uczniami Ostatnią Wieczerzę. 

fot: Leonardo Da Vinci, Ostatnia wieczerza, domena publiczna

Dodaj komentarz