Sakrament namaszczenia chorych – czym jest i czy odpuszcza grzechy?

Namaszczenie jest sakrament, który jest przez wiele osób kojarzony jedynie z osobami przebywającymi w skrajnym niebezpieczeństwie zwiastującym utratę życia. Krąży wokół niego wiele mitów i kontrowersji. Jedną z wielu wątpliwości jest kwestia tego, czy sakrament ten zawsze odpuszcza grzechy?

Czym jest sakrament namaszczenia chorych i kto może go przyjąć?

Sakrament namaszczenia chorych jest adresowany do osób poważnie chorych, ale również silnie osłabionych – na przykład przez zaawansowany wiek. Warto pamiętać o tym, że nie jest to sakrament, który może być przyjęty zaledwie jeden raz – tak jak jest to w przypadku chrztu i bierzmowania. Jeśli stan osoby chorej się pogarsza – może ponownie skorzystać z namaszczenia chorych. Sakrament ten może być udzielony też osobom nieprzytomnym i takim, których stan psychiczny uniemożliwia realną ocenę rzeczywistości. Jest to jednak możliwe tylko jeśli bliscy wiedzą, że gdyby pacjenci byli przytomni to prawdopodobnie poprosiłby o namaszczenie.

Czy sakrament namaszczenia chorych odpuszcza grzechy?

Dzięki przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych możliwe jest zyskanie wielu łask. Jedną z nich jest właśnie odpuszczenie grzechów. Dodatkowo osoba przyjmująca sakrament otrzymuje wsparcie w walce z chorobą lub odwagę i pokój, a także siłę do zaakceptowania swojej sytuacji. Pan Bóg w niektórych przypadkach może też uzdrowić duszę i ciało – jednak zależy to tylko i wyłącznie od jego woli. Dzięki przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych, pacjent zyskuje większe zrozumienie męki chrystusowej, a także siłę do zjednoczenia się ze Zbawicielem. Wszystkie te korzyści nie tylko wspierają chorego w jego ciężkiej sytuacji, ale również w znacznym stopniu zwiększają jego szanse na uzyskanie łaski uświęcającej i trafienie po śmierci do Królestwa Bożego. 

Jak wygląda sakrament namaszczenia chorych?

Bliscy chorego muszą skontaktować się z kapłanem, a także poinformować o tym pacjenta. Niezbędne jest nakrycie stołu białym obrusem, zapalenie świec oraz postawienie wody święconej. Przygotowana powinna zostać wata do wytarcia dłoni oraz szklanka wody, o którą chory może prosić po przyjęciu sakramentu eucharystii. Kapłan wykorzystuje oleje do namaszczenia czoła chorego. W tym czasie wypowiada słowa modlitwy. Niezwykle ważne jest to, aby osoby będące świadkami tego sakramentu modliły się wspólnie w intencji chorego. Przygotowanie duchowe i szczera modlitwa to największe wsparcie dla osłabionego bliskiego. 

Fot: Parentingupstream / Pixabay

Dodaj komentarz