Czego symbolem jest Wielkanoc?

Święta wielkanocne są jednym z najważniejszych okresów w całym roku liturgicznym. Obrzędy Wielkiej Nocy są kulminacyjnym momentem w obchodach całego misterium paschalnego, a odbywają się w sobotnią noc – dopiero po zapadnięciu zmroku. Co upamiętnia Wielkanoc i jaka symbolika wiąże się z tym świętem?

Wielkanoc – jakie zdarzenie upamiętnia?

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem obchodzonym przez chrześcijan. Upamiętnia mękę Chrystusa na krzyżu, jego śmierć oraz cud zmartwychwstania. Co ciekawe – święta wielkanocne mają swoje źródło w żydowski obrzędach Pesach. Dopiero po pewnym czasie obchody zmartwychwstania Pańskiego stały się autonomiczną uroczystością. 

Przeżywanie Wielkanocy rozpoczyna się w Wielki Czwartek. Tego dnia odbywa się msza Wieczerzy Pańskiej. Upamiętnia ona Ostatnią Wieczerzę. Centralnym momentem triduum paschalnego jest Wielki Piątek. Jest to dzień nawiązujący do śmierci Jezusa – jedyny w całym roku liturgicznym, w którym nie jest odprawiana msza święta.  Z kolei Wielka Sobota skupia się na refleksji dotyczącej sensu śmierci Chrystusa na krzyż, a polską tradycją jest też święcenie pokarmów, które znajdą się na stołach podczas śniadania wielkanocnego.

Znacznie Wielkanocy dla chrześcijan

Wielkanoc symbolizuje zmartwychwstanie Jezusa. Poprzez śmierć na krzyżu Chrystus odkupił ludzkie grzechy. Jest to wydarzenie tak wielkie, że bezsprzecznie uznaje się święta wielkiej nocy za najważniejszą celebrację w roku. To, że Jezus powstał z martwych mówi wiernym o tym, że jeśli przeżyją swoje życie z dbałością o relację z Bogiem, również i oni zmartwychwstają. Cała wiara chrześcijańska opiera się właśnie na tym wydarzeniu. Śmierć syna Bożego jest świadectwem niebywałej miłości Stwórcy do człowieka. Bierze on na siebie całe zło, aby umożliwić ludziom uniknięcie piekła. Poprzez ukrzyżowanie, wszystkie grzechy zostały zgładzone. Świadectwo apostołów jest podstawą wiary w zmartwychwstanie. Ufność i wiara w Jezusa, a także powierzenie swojego życia jego woli prowadzą do życia wiecznego. 

Każdy chrześcijanin powinien poświęcić okres wielkiego postu na zgłębianie tajemnic związanych ze zmartwychwstaniem Jezusa. Jest to okres, który warto przeznaczyć na refleksję i pogłębianie swojej relacji z Bogiem. Symbolika Wielkanocy to temat nieodłącznie związany z drogą Krzyżową, sakramentem kapłaństwa oraz eucharystii. Każdy chrześcijanin znajdzie w tym fragmencie życia Chrystusa wartości, które są najbardziej znaczące w danym momencie swojego życia. Ważne jest szczere poświęcenie swojej uwagi zmartwychwstaniu Jezusowego, gdyż jest to centralny element wiary. 

fot: Michael Gaida / Pixabay

Dodaj komentarz