Beatyfikacja a kanonizacja – jakie są różnice?

Beatyfikacja i kanonizacja to procesy pozornie podobne, gdyż stanowią swego rodzaju uznanie Kościoła dla osób, które wyróżniły się wiarą czy poświęceniem w imię Boga. Są one ogromnym zaszczytem, umożliwiającym kult danego błogosławionego czy świętego. Czym różni się beatyfikacja od kanonizacji? Czy proces kanonizacyjny zawsze musi być poprzedzony przez beatyfikację?

Co oznacza kanonizacja, a co beatyfikacja?

Beatyfikacja oznacza tyle, że osobę beatyfikowaną możemy uznawać za błogosławioną. W przypadku kanonizacji, po pozytywnym rozpatrzeniu procesu kanonizacyjnego przez Kościół, dana osoba staje się świętym. Zazwyczaj oba procesy odbywają się etapami, a niekiedy trwa to bardzo długo; w ten sposób Kościół chce uniknąć dokonywania pomyłek. Dokumentem, który określa zasady procesu beatyfikacji jak i kanonizacji jest obecnie ,,Divinus Perfectionis Magister” wydany w 1983 przez papieża Polaka – Jana Pawła II.

Ostateczną decyzję zarówno w przypadku beatyfikacji jak i kanonizacji wydaje zawsze papież, którego decyzje ziemskie uznawane są za nieomylne ze względu na udzielone łaski. Papież z tego względu musi dokładnie przeanalizować wszystkie dowody, cuda i ozdrowienia dokonane przez kandydata. Musi wysłuchać zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie na temat kandydata. Szczególnie ważną rolę pełni w obu procesach tzw. ,,promotor fidei”, czyli rzecznik wiary, którego zadaniem jest dopilnowanie, aby wszystkie procedury odbyły się zgodnie z zasadami. Do jego obowiązków należy także ujawnienie i przekazanie wszelkich zarzutów jakie są przedstawiane kandydatowi, które mogłyby uniemożliwić jego beatyfikację lub kanonizację.

Różnice między beatyfikacją a kanonizacją

Różnica polega przede wszystkim na tym, że kult osoby błogosławionej zwykle ma znacznie mniejszą skalę niż w przypadku świętego. Zwykle jest on lokalny i nie jest nakazany oficjalnie, ale akceptowany i umożliwiony przez Kościół. W obu przypadkach muszą zostać także wykazane cudowne czyny, których dokonał kandydat. W przypadku beatyfikacji niezbędne jest wykazanie co najmniej jednego cudu, który dokonał się za sprawą kandydata, lub wykazanie dowodów ich męczeństwa czy śmierci za wiarę. Kryteria w przypadku kanonizacji są bardziej obszerne; wymagane są co najmniej dwa cudowne uzdrowienia, które muszą zostać potwierdzone przez bezstronnych, świeckich lekarzy.

Czy beatyfikacja zawsze musi poprzedzać kanonizację?

Zazwyczaj beatyfikacja poprzedza proces kanonizacji, lecz nie jest to wymagane. W szczególnych przypadkach, dzięki woli ludu lub za pośrednictwem cudów dokonanych przez kandydata, Kościół może uznać taką osobę od razu za świętą, a nie tylko błogosławioną. Takie sytuacje zdarzają się jednak niezmiernie rzadko, gdyż władze Kościoła starają się unikać pośpiechu i możliwych błędów.

Zdjęcie główne: witraż przedstawiający świętego Jana Pawła II, pixabay, Marzena7

Dodaj komentarz