Czy kościół zielonoświątkowy to sekta?

Kościół zielonoświątkowy jest określany jako kościół protestancki, który ma charakter ewangelikalny. Często jest określany jako sekta. Większa część społeczeństwa  nie ma jednak rzetelnej wiedzy dotyczącej faktycznego charakteru tego kościoła i jego wyznawców. Czy prawdą jest to, że zielonoświątkowcy należą do sekt?

Kto może przyjąć bierzmowanie?

Bierzmowanie to sakrament, który wzmacnia relację ochrzczonej osoby z Bogiem. Łaska Ducha Świętego umożliwia zaangażowanie się w działalność wspólnoty Kościoła, a także jest sposobnością do wzmocnienia przekonania o konieczności poświadczania swojej wiary czynem. Kto może przyjąć sakrament bierzmowania i kiedy jest to możliwe?

Szybkie bierzmowanie – wymogi, kiedy

Bierzmowanie, jako sakrament dojrzałości, jest ważnym elementem doskonalenia relacji z Bogiem. Łaska Ducha Świętego umożliwia ścisłe związanie z Kościołem. Z reguły, bierzmowanie powinno nastąpić w wieku nastoletnim. Czasem jednak zdarzają się nietypowe sytuacje, które umożliwiają przygotowanie do przyjęcia sakramentu w trybie nadzwyczajnym. Kiedy jest to możliwe?

Czy masturbacja to grzech?

Masturbacja jest częścią życia osób w wieku dojrzewania, ludzi samotnych, a także małżonków. Jest to temat tabu – i to nie tylko wśród katolików. W ostatnich latach, pojawiają się jednak częstsze, otwarte dyskusje dotyczące masturbacji. Z medycznego punktu widzenia nie jest ona negowana. A jakie zdanie na ten temat ma Kościół?

Czy picie alkoholu to grzech?

Alkohol to najczęściej stosowana używka. Ciężko wyobrazić sobie piątkowe spotkanie z rodziną czy znajomymi bez wypicia piwa czy kieliszka wina – nie mówiąc o trunkach wysokoprocentowych.  Często stawianym pytaniem jest to czy picie alkoholu jest grzechem. Niemożliwe jest udzielenie krótkiej odpowiedzi na to pytanie. Jakie zdanie na temat napojów alkoholowych ma Kościół katolicki?

Czy medytacja to grzech?

Czy katolik może medytować? Jest to sporna kwestia, która w środowisku chrześcijańskim wywołuje częste dyskusje. Faktem jest, że istnieją różnorodne rodzaje medytacji. Każda z nich ma nieco inną formę i cel – w dużej mierze od tego zależy to, czy medytacja jest grzechem. Kiedy z medytacji nie trzeba się spowiadać, a kiedy jest ona grzechem śmiertelnym?

Czy myśli samobójcze to grzech?

Kryzys psychiczny może być wywołany różnorodnymi czynnikami. Funkcjonowanie ludzkiego mózgu jest naprawdę skomplikowane, a problemy związane z psychologicznym aspektem funkcjonowania często są zawiłe i trudne do rozwiązania. Choroby takie jak depresja czy zaburzenia lękowe, mogą objawiać się m.in myślami samobójczymi. Co na ten temat mówi Kościół katolicki?

Czy ślub cywilny to życie w grzechu?

Małżeństwo to fundament funkcjonowania systemu rodzinnego. Jak każdy inny sakrament, jest to obdarowanie człowieka łaską. Małżonkowie powinni w swoim życiu realizować wartości chrześcijańskie, a jest to umacniane przez Ducha Świętego. W obecnych czasach coraz częściej wybierany jest jednak ślub cywilny. Jakie jest zdanie Kościoła na ten temat?

Spowiedź na ucho – historia, kiedy wprowadzono

Spowiedź jest jednym z ważniejszych sakramentów w Kościele katolickim – zaraz obok chrztu, eucharystii, małżeństwa, kapłaństwa oraz namaszczenia chorych. Dzięki odprawieniu pokuty możliwe jest faktyczne pojednanie się z Bogiem i pozbycie swoich grzechów. Choć obecna forma spowiedzi jest dla osób wierzących oczywistością, sakrament ten nie zawsze tak wyglądał. Kiedy i jak wprowadzono spowiedź „na ucho”?