Jak dobrze przygotować się do spowiedzi? Rachunek sumienia

Spowiedź to rzecz niezbędna w życiu każdego praktykującego katolika. Do spowiedzi należy chodzić regularnie, według swoich potrzeb i zamiarów. Należy jednak pamiętać, że aby spowiedź była ważna, musi przede wszystkim być szczera, a intencje spowiadającego się prawdziwe i przemyślane. Jak dobrze przygotować się do spowiedzi? Co należy zrobić przed udaniem się do konfesjonału?

Dobra spowiedź – pięć warunków dobrej spowiedzi

Dobre przygotowanie do spowiedzi określa pięć warunków dobrej spowiedzi, do których należy;

  • rachunek sumienia – rachunek sumienia ma za zadanie przede wszystkim ułatwić wierzącemu przypomnienie sobie wszystkich grzechów, które popełnił od czasu ostatniej spowiedzi,
  • żal za grzechy – żal za uczynione grzechy powinien płynąć z miłości do Boga i odrazy do grzechu,
  • mocne postanowienie poprawy – ułatwia uniknięcie popełniania podobnych grzechów w przyszłości,
  • szczera spowiedź – aby spowiedź była ważna, musi być szczera – nie należy zatajać przed spowiednikiem żadnych grzechów,
  • zadośćuczynienie za popełnione grzechy – w formie odprawienia zadanej pokuty.

Po pierwsze – rachunek sumienia

Rachunek sumienia to najważniejszy z pięciu warunków dobrej spowiedzi – pozostałe warunki należy mieć na uwadze, idąc do spowiedzi, lecz możemy je wypełnić dopiero w trakcie lub po wyspowiadaniu się. Jedynie rachunek sumienia wykonujemy przed i to do nas należy obowiązek, aby przeprowadzić go skrupulatnie. Rachunek sumienia to czas dla ciebie i Boga, czas, w którym możesz zastanowić się co takiego czyniłeś, co mogło nie być zgodne z nauką Kościoła i wiarą. Forma przeprowadzenia rachunku sumienia jest w zasadzie dowolna; mogą być to rozważania połączone z modlitwą lub spisanie popełnionych grzechów na kartce. Nie ma złego sposobu na wykonanie rachunku sumienia.

Jak zrobić dokładny rachunek sumienia?

Jeśli podczas wykonywania rachunku sumienia masz problem z przypomnieniem sobie wszystkich popełnionych grzechów, spróbuj sięgnąć do Dziesięciu Przykazań czy Siedmiu Grzechów Głównych, gdzie być może znajdziesz podpowiedź. Pamiętaj także, że spowiadane grzechy mogą być ogólne – nie musisz podawać księdzu w konfesjonale szczegółów, wystarczy jedynie ogólnie określić rodzaj grzechu.

Możesz także odmówić modlitwę przed wykonaniem rachunku sumienia, na przykład modlitwę o ducha pokuty. Na zakończenie rachunku sumienia wyraź mocny żal za grzechy i postanowienie poprawy.

Żal za grzechy i postanowienie poprawy

Żal za grzechy i postanowienie poprawy to nieodłączne elementy przygotowania do spowiedzi, które należy uwzględnić w rachunku sumienia, na sam koniec. Dzięki temu przyznajemy się nie tylko przed Bogiem, lecz też samym sobą, do popełnionych grzechów i możemy udać się do konfesjonału aby uzyskać rozgrzeszenie.

Dodaj komentarz