Hosanna – co to znaczy?

Hosanna to zwrot, który wypowiadamy aż dwukrotnie podczas każdej Mszy Świętej, podczas odmawiania modlitwy Święty, święty, święty. Hosanna kojarzy nam się z powitalnym okrzykiem, wyrazem radości i nadziei, lecz czy jest to jedyne znaczenie tego zwrotu? Skąd pochodzi Hosanna i co tak naprawdę znaczy?

Pochodzenie słowa Hosanna

Hosanna to inwokacja liturgiczna, wywodząca się z hebrajskiego – jak większość słów w chrześcijańskiej liturgii. Hosanna występuje zarówno w judaizmie, jak i chrześcijaństwie i stanowi jedno z najbardziej rozpoznawalnych słów używanych podczas Mszy Świętej, szczególnie w okresie Wielkanocy. Hebrajski oryginał, czyli hoshi‘a na’, możemy znaleźć w Psalmie 118.

Hoshi‘a na’ tak naprawdę stanowi zespolenie składające się z dwóch słów; yasha‘ i na’. Pierwsze słowo jest czasownikiem ,, zbawić”, tymczasem drugie, czyli na’, to po prostu wyrażenie błagalne, którego nie da się dokładnie przetłumaczyć na język polski. Razem, słowa te oznaczają ,,Zbaw, proszę”, dlatego Hosanna w oryginalnym tekście Psalmu 118 wyraża błaganie człowieka o Bożą pomoc i wstawiennictwo.

Hosanna – znaczenie

Jeśli spojrzymy na oryginalne występowanie Hosanna w tekście Psalmu 118, możemy zauważyć, że inwokacja ta pełni tam rolę wołania ludzi o pomoc Bożą, co nie do końca zgadza się ze znaczeniem Hosanna, jakie znamy dziś. Słowo to bowiem jest głęboko zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej i oprócz znaczenia jako błagalna prośba, oznacza także okrzyk radości. W tym kontekście Hosanna była powitalnym okrzykiem ludu podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy i jest to znaczenie znacznie nam bliższe. Podczas tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, wierni kładli na drodze płaszcze oraz wierzbowe gałązki i witali Zbawiciela właśnie okrzykiem Hosanna.

W trakcie każdej Mszy Świętej wierni wypowiadają słowa Hosanna dwukrotnie, podczas modlitwy Święty, święty, święty. Modlitwa ta poprzedza sakrament Eucharystii, podczas którego Chrystus przychodzi na ołtarz. Słowami Hosanna wierni witają Go tak, jak kiedyś mieszkańcy Jerozolimy. Jednocześnie, oprócz witania Jezusa zjawiającego się na ołtarzu, wierni wzywają Jego pomocy, gdyż Hosanna oznacza także prośbę o pomoc i łaskę Bożą. W ten sposób podczas każdej Mszy Świętej okrzyk Hosanna towarzyszy nam w liturgii.

Używanie Hosanna w odniesieniu do Jezusa Chrystusa wiązało się tak naprawdę z zrównaniem Go z Bogiem, gdyż to właśnie do Boga Hosanna była pierwotnie skierowana. Warto także zauważyć, że jeśli przyjrzymy się bliżej hebrajskiemu oryginałowi, możemy dostrzec fakt, że hebrajskie imię Jezusa (Jeszua) pochodzi od czasownika yasha‘, od którego wywodzi się zwrot Hosanna.

Dodaj komentarz