Alleluja – co to znaczy?

Zwrot Alleluja czy Hallelujah jest znany na całym świecie i jest jednym z najpopularniejszych wyrażeń religijnych, kojarzonym przede wszystkim z obchodami Wielkanocy. Pochodzi jeszcze z czasów przed narodzinami Chrystusa, ze Starego Testamentu, dlatego jest głęboko zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej. Wyrażenie Alleluja zna każdy chrześcijanin, ale niewiele osób potrafi wytłumaczyć, co ono oznacza., a jest to nie tylko ciekawe, lecz konieczne do zrozumienia sensu wypowiadania Alleluja. Co znaczy Alleluja i jakie jest pochodzenie tego słowa?

Alleluja – pochodzenie słowa

Alleluja to biblijny zwrot, pochodzący od hebrajskiego halelu-Jáh, które dosłownie oznacza ,,wychwalajcie Jahwe”, często jest także tłumaczone jako ,,wychwalajcie Pana”. Alleluja znajdziemy przede wszystkim w Starym Testamencie, gdzie pojawia się aż dwadzieścia cztery razy, szczególnie w Księdze Psalmów. W Nowym Testamencie wyrażenie to pojawiło się zaledwie cztery razy, dlatego Alleluja ma pochodzenie starotestamentowe.  Co ciekawe, pojawienie się tego wyrażenia w Nowym Testamencie dotyczy Apokalipsy św. Jana. Ta aklamacja, tłumaczona dosłownie i pośrednio, nawiązuje do wychwalania i uwielbiania Boga, dlatego odnalazła swoje miejsce w psalmach.

Alleluja – znaczenie

Alleluja zazwyczaj rozpoczyna i kończy większość psalmów. W liturgii mszy świętej w Kościele katolickim występuje też bezpośrednio przed Ewangelią. Szczególnie często Alleluja możemy usłyszeć w kościele podczas Wielkanocy. Aklamację tą pomija się jednak w przebiegu mszy świętej w okresie od Środy popielcowej aż do Wielkiej Soboty.

Alleluja jest przede wszystkim zawołaniem kierowanym do wszystkich wiernych, zachęcającym do różnorodnego uwielbiania oraz wychwalania Pana. Jest okrzykiem radości, zapewnieniem o wielkości Boga oraz wyrazem najgłębszego uwielbienia. Alleluja wyraża przede wszystkim radość, dlatego jest powtarzana wielokrotnie podczas wielkanocnej mszy świętej i pomijana podczas liturgii Wielkiego Tygodnia, gdy wierni rozważają mękę Chrystusa. Alleluja możemy utożsamić z Zmartwychwstaniem i radością, jaka towarzyszy temu.

Alleluja wymawiane na początku i końcu śpiewanych psalmów jest także potwierdzeniem wielkości Boga i jego uwielbienia właśnie poprzez psalmy, które są jedną z najlepszych dróg uwielbienia Boga przez wspólnotę chrześcijańską.

Alleluja czy Hallelujah – jaka jest różnica?

Oba te zwroty, Alleluja i Hallelujah znaczą dokładnie to samo. Hallelujah jest po prostu jedną z form pisowni Alleluja, bardziej zbliżoną do oryginalnego, hebrajskiego halelu-Jáh. Z tego względu nie ma żadnej różnicy w znaczeniu i można je stosować zamiennie.

Dodaj komentarz