Co to jest grzech? Najczęściej popełniane grzechy

Czym tak naprawdę jest grzech? Mimo iż pozornie zdefiniowanie grzechu jest proste, wiele osób ma problem ze zrozumieniem, czym faktycznie jest grzech i które dokładnie czyny są grzeszne. Zrozumienie istoty grzechów jest kluczowe do odpowiedniego podejścia do spowiedzi i sakramentu Eucharystii, dlatego tak ważnym jest, aby wytłumaczyć grzech dzieciom przystępującym do Pierwszej Komunii. Czym jest grzech i co może nim być? Jak dzieci rozumieją grzechy?

Grzech – definicja

Grzechem jest każdy czyn, który popełniamy wbrew Prawu Bożemu, które określa między innymi Dekalog czy przykazania Kościoła. Grzechy możemy podzielić także na lekkie i ciężkie – grzechem lekkim możemy nazwać złamanie Prawa Bożego w rzeczy mało istotnej, o niskiej szkodliwości, często popełniane nie do końca świadomie. Jeśli chodzi o grzech ciężki, jest on zawsze popełniany w pełni świadomie i dobrowolnie i łamie przykazania o dużej wadze. Mówiąc ogólnie, grzechem jest każde ,,wykroczenie” popełnione przeciwko Bogu. Każdy człowiek grzeszy, gdyż jest to część natury ludzkiej – z tego względu w praktykowaniu wiary regularna spowiedź jest niezwykle istotna.

Co może być grzechem? Najczęściej popełniane grzechy

Często przed udaniem się do sakramentu spowiedzi mamy problem z przypomnieniem sobie i określeniem popełnionych grzechów. Nie pamiętamy, co dokładnie uczyniliśmy wbrew Bogu lub nie wiemy, czy dany czyn zalicza się jako grzech. Najlepszym sposobem na dokładne przygotowanie się do spowiedzi będzie sumiennie przeprowadzony rachunek sumienia. Rachunek sumienia to nic innego jak przemyślenie swojego zachowania i rozważanie nad poczynionymi działaniami. Przypomnij sobie Dekalog i zastanów się, czy postępowałeś niezgodnie z jakimkolwiek przykazaniem.

Aby przypomnieć sobie możliwie jak najwięcej grzechów można skorzystać także z gotowych list znajdujących się w internecie – dzięki temu zyskamy pewność, że nie przeoczyliśmy żadnego grzechu. Oto krótka lista najczęściej powtarzających się grzechów życia codziennego;

  • przeklinanie w myślach bądź na głos, obrażanie bliźniego,
  • lekceważące wypowiadanie się o religii i Kościele,
  • przekładanie wartości materialnych, takich jak pieniądze czy kariera, nad wiarę i więź z Bogiem,
  • celowe unikanie uczestnictwa w mszy świętej,
  • kłótnie z rodziną, niepoświęcanie czasu najbliższym,
  • niedotrzymanie przysięgi,
  • nałogi takie jak alkohol, narkotyki czy tytoń,
  • oglądanie pornografii.

Jak wytłumaczyć grzech dziecku?

Wytłumaczenie zjawiska grzechu dzieciom nierzadko okazuje się sporym wyzwaniem. Dzieci mają trudność w zrozumieniu grzechu, ponieważ nie jest on czymś sztywno określonym i namacalnym. Obowiązek zadbania o zrozumienie grzechu przez dziecko należy nie tylko do katechetów czy osób przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii, lecz także przede wszystkim do rodziców. Jeśli dziecko nie będzie wiedziało, czym jest grzech, nie będzie umiało się spowiadać i jego więź z Bogiem będzie zaburzona. Należy wytłumaczyć dziecku, czym jest grzech, używając jak najprostszych słów oraz posługując się przykładami i analogiami – dzięki temu obraz grzechu w głowie dziecka się rozjaśni.

Grzech – definicja dla dzieci

Należy uświadomić dzieci, że grzech to czyn, który krzywdzi Pana Boga i go smuci – każdy grzech oddala nas od Niego. W definicji, jaką przedstawiamy dzieciom musi znaleźć się słowo zgoda i świadomość – grzech to takie postępowanie, które jest świadome (wiem, co robię) oraz dobrowolne (chcę to zrobić). Dzięki temu dziecko nauczy się rozróżniać grzechy od błędów. Aby dziecko mogło zrozumieć, jakie czyny mogą być grzechami, musi zapoznać się z przykazaniami Bożymi. Warto także stosować przykłady i sytuacje z życia, które lepiej zobrazują zjawisko grzeszenia.

Dlaczego warto wytłumaczyć grzech dziecku przed Pierwszą Komunią?

Uświadomienie dziecka, czym jest grzech, jest absolutnie niezbędne przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii. W innym wypadku, dziecko nie będzie rozumiało sensu spowiedzi i całego sakramentu Eucharystii. Należy nauczyć dzieci, że Bóg jest miłosierny i przebacza popełniane przez nas grzechy – dzieci nie powinny bowiem odczuwać lęku przed spowiedzią, lecz chęć uzyskania rozgrzeszenia.

fot: Jeff Jacobs / Pixabay, własne

Dodaj komentarz