Czy dusze zmarłych nas widzą i słyszą? Stanowisko Kościoła

Los duszy ludzkiej po śmierci jest kontrowersyjnym temat, który stanowi źródło niepewności dla wielu osób. Kościół głosi, że po śmierci ciała dusza może trafić do nieba, czyśćca lub piekła. A jakie są poglądy chrześcijańskie dotyczące relacji dusz bliskich zmarłych z osobami, które nadal prowadzą swoje życie na ziemi? 

Kościół katolicki, a istnienie człowieka po śmierci

Lęki dotyczące śmierci z reguły dotyczą obawy przed końcem istnienia. Jednak zgodnie z naukami kościoła katolickiego – człowieka nie czeka unicestwienie. Bóg stworzył człowieka z miłości i dał mu możliwość życia wiecznego. Kwestia nieśmiertelnej duszy jest poruszana przez Jezusa w ewangeliach, a dotyczy jej również Apokalipsa. 

Człowiek podczas swojej ziemskiej drogi pracuje nad swoją relacją z Bogiem. To jego uczynki podczas życia wpływają na los duszy po śmierci. Każdy bowiem stanie przed samym Stwórcą podczas dnia sądu bożego. Miłosierny Ojciec przebacza i odpuszcza grzechy – jest jednak sprawiedliwy. To on decyduje kto trafi do nieba, a komu przebywanie z Bogiem nie będzie dane. 

Dusza jako byt zdolny do samodzielnej egzystencji

Jezus stanowi najlepszy przykład tego, że dusza po śmierci nie oddziela się od ludzi żyjących na ziemi i nie zrywa z nimi całkowicie więzów. Osoby święte niejednokrotnie objawiają się na ziemi. Jednak nie jest to przywilej zarezerwowany dla dusz, które zostały uznane za święte przez Kościół.

Na ziemi dusza stanowi jedność z śmiertelnym ciałem. Po śmierci jednak te dwa byty się rozdzielają. Dusza jest wolna i świadoma, posiada zdolności poznawcze i jest niematerialna. Ludzka osobowość zmienia formę swojej egzystencji – jednak nadal jest to ta sama osoba. W jej świadomości pozostaje zdolność do wyrażania emocji, do myślenia, a także do ponownego wstąpienia w swoje śmiertelne ciało. Po śmierci człowiek nadal ma świadomość i choć osoby pozostające na ziemi mają wrażenie, że danej osoby już nie ma – ona nadal istnieje i czeka na dzień sądu ostatecznego, aby na wzór Chrystusa dostąpić zmartwychwstania. 

Fot: Ralph / Pixabay

Dodaj komentarz