Co to jest Septuaginta?

Tłumaczenia Biblii powstawały przez setki lat. Jednym z pierwszych jest Septuaginta. Nazwa ta oznacza liczbę „siedemdziesiąt”. Nawiązuje ona do liczby tłumaczy, którzy pracowali nad jej powstaniem. Jaka jest historia Septuaginta i jej znaczenie religijne oraz kulturowe?

Septuaginta – historia powstania

Septuaginta jest niezwykle ważnym dziełem. Stanowi ona pierwszy przekład Starego Testamentu, z języka hebrajskiego i aramejskiego na grekę. Ramy czasowe, podczas których powstawała Septuaginta to 250-150 r. p.n.e. Miejsce, w którym odbywały się prace nad księgą to Aleksandria. Tekst powstały przed narodzeniem Chrystusa, był poddawany korektom i przeróbkom, był uzupełniany i ujednolicany aż do IV wieku naszej ery. Uznaje się, że to król Ptolemeusz II Filadelfa zaprosił do pracy siedemdziesięciu uczonych. Ich zadaniem była samodzielna praca nad wyznaczonymi fragmentami oraz późniejsze sformułowanie ostatecznej, finalnej wersji dzieła. Po siedemdziesięciu dniach prac, uznano, że część przetłumaczonych fragmentów jest identyczna i zinterpretowano ten fakt, jako znak od Boga. 

Pierwotnie, przetłumaczony został jedynie Pięcioksiąg Mojżeszowy. Dopiero później spisano kolejne księgi. Religia katolicka uznaje jedynie niektóre księgi Septuaginty jako teksty natchnione. Część z nich pełni też funkcję pobożnych tekstów, które nie znajdują się w kanonie, ale dotyczą również Słowa Bożego. Również żydzi przyjęli entuzjastycznie Septuagintę, ale po pewnym czasie rabini zadecydowali o zanegowaniu jej użytkowania. Decyzje na temat użytkowania tego tekstu podjął też słynny cesarz Justynian, który rządził na terenie Imperium Rzymskiego na przełomie V i VI w. n.e. Postanowił on umożliwić publiczne korzystanie z Septuaginty. 

Znaczenie i charakterystyka Septuaginty 

Septuaginta jest tekstem, nad który pracowało wielu uczonych. Wpłynęło to na brak spójności stylistycznej. Niektóre księgi są dokładnym tłumaczeniem, a inne po porównaniu z oryginalnym tekstem, okazują się być swego rodzaju parafrazą, luźną interpretacją. Tekst ten był największym i najważniejszym starożytnym przekładem na grekę. Była oficjalną wersją hebrajskiej biblii aż do momentu powstania chrześcijaństwa. To właśnie w naszej erze zadecydowano, że uznane mogą zostać jedynie księgi, które zostały utworzone na Ziemi Świętej, a cytaty, które umieszczone są w Nowym Testamencie, w dużej mierze zostały zaczerpnięte właśnie z Septuaginty. 

Apostołowie oraz wszystkie osoby pracujące nad powstaniem Nowego Testamentu, pracowali korzystając z łaski Ducha Świętego. W swojej pracy korzystali z Septuaginty co jest swego rodzaju potwierdzeniem tego, że jest to tekst pełen prawdy Bożej i autorytetu stwórcy. 

Dodaj komentarz