Święta Kamila – życiorys, znaczenie imienia

W Kościele katolickim znane są aż trzy święte noszące imię Kamila. Jest to święta Kamila z Tuluzy, cysterska zakonnica, czczona szczególnie mocno we francuskiej miejscowości Sainte-Camelle, św. Kamila z Auxerre, która jest katolicką świętą dziewicą, oraz św. Kamila Baptysta Varano, najbardziej znana spośród wyżej wymienionych. Św. Kamila Baptysta Varano była włoską zakonnicą, której całe życie było poświęcone wierze i umartwianiu się. Kim była św. Kamila Baptysta Varano i jak wyglądał jej żywot?

Święta Kamila – życiorys 

Św. Kamila Baptysta Varano urodziła się w połowie XV wieku, a konkretnie 9 kwietnia 1458 roku w rodzinnej miejscowości Camerino, a zmarła 31 maja 1524 roku, także w Camerino.

Święta pochodziła z zamożnej, książęcej rodziny, a jej dzieciństwo należało do szczęśliwych i pozbawionych trosk. W wieku 8 lub 10 lat, po usłyszeniu kazania pewnego księdza z Leonessy, młoda święta postanowiła zadawać sobie w każdy piątek szczególne umartwianie, ku czci Jezusa Chrystusa. Postanowienia dotrzymała, a nawet przypieczętowała je później oficjalnym ślubem. Z biegiem lat zadawała sobie coraz częściej pokutę i umartwianie, wszystko to z miłości do ukrzyżowanego Chrystusa.

Święta Kamila (1524)

Rodzice Kamili pragnęli zapewnić jej zarówno dobre wykształcenie, odpowiednie do jej statusu społecznego, jak i dobrą partię małżeńską. Św. Kamila pokrzyżowała jednak ich plany gdy wstąpiła do zakonu klarysek w Urbino, gdzie przyjęła zakonne imię Baptysta. Zakon ten był znany z szczególnej surowości i dyscypliny, a święta swoją decyzję o dołączeniu do niego argumentowała chęcią naśladowania ubogiego tryby życia Zbawiciela, aby jak najbardziej się do Niego zbliżyć.

Trzy lata od dołączenia do zakonu w Urbino przeniosła się wraz z ośmioma towarzyszkami do nowopowstałego klasztoru w Camerino, który ufundował jej ojciec. Pełniła tam funkcję ksieni, czyli żeńskiego odpowiednika opata. W późniejszym czasie założyła także klasztor w Fermo.

Św. Kamilę szczególnie inspirowały żywoty świętych Franciszka i Klary z Asyżu, pragnęła ich jak najlepiej naśladować. Za swoją pobożność i oddanie Bogu otrzymała łaskę wizji, a często ukazywała jej się właśnie św. Klara, dając jej wskazówki i rady.

Św. Kamila Baptysta Varano zmarła w Camerino podczas epidemii, a jej żywot był surowy i naznaczony dyscypliną, która doprowadziła ją blisko Boga.

Jaką patronką jest św. Kamila Baptysta Varano?

Św. Kamila Baptysta Varano nie została nigdy mianowana patronką. Święta Kamila z Tuluzy jest z kolei patronką miasta pochodzenia – Tuluzy.

Kult św. Kamili

Beatyfikacja Kamili Baptysty Varano odbyła się 7 kwietnia 1843 roku i dokonał jej papież Grzegorz XVI. Na proces kanonizacyjny św. Kamila musiała jednak jeszcze długo poczekać; została kanonizowana dopiero 17 października 2010 roku przez papieża Benedykta XVI w słynnej Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Św. Kamila Baptysta Varano jest czczona przez Kościół katolicki, a jej wspomnienie liturgiczne ma miejsce w dzień jej śmierci, czyli 31 maja. Szczególnie czczona jest we włoskim miasteczku Camerino.

W ikonografii atrybutami św. Kamili Baptysty Varano jest habit klariański oraz krzyż.

Znaczenie imienia Kamila

Imię Kamila jest tak żeńską formą imienia Kamil. Oba te imiona wywodzą się z języka łacińskiego, a konkretniej od słowa camillus, które oznacza osobę szlachetnie urodzoną. W Polsce imię to pojawiło się stosunkowo późno, gdyż dopiero w XVIII wieku.

Zdjęcie główne: Święta Kamila Baptysta, ikona

Dodaj komentarz