Co to jest czyściec?

Czyściec w ideologii chrześcijańskiej jest określonym miejscem lub stanem. Trafiają do niego osoby, które podczas śmierci trwały w przyjaźni z Bogiem, ale popełniły na ziemi czyny, które muszą jeszcze odpokutować przed dostąpieniem zaszczytu wejścia do nieba. Czym tak w zasadzie jest czyściec, jaka jest jego charakterystyka i jak wpływa na życie katolików?

Czym jest czyściec?

Nie wszystkie osoby, które zmarły w stanie łaski uświęcającej, mogą od razu po śmierci trafić do nieba. Wiele z nich potrzebuje oczyszczenia, które umożliwi im ujrzenie Boga w Królestwie Niebieskim. To właśnie czyściec jest stanem, podczas którego następuje cierpienie wymazujące popełnione za życia grzechy. Proces ten jest określany jako trudny i bolesny, a ma odbywać się z pomocą ognia czyśćcowego. Dusza może dzięki niemu zyskać nadzieję na odnowę i na otrzymanie zdolności do pełniejszego zjednoczenia z Bogiem. Prawdą jest, że informacji dotyczących istnienia czyśćca nie można znaleźć w Biblii. Jednak potwierdzeniem jego istnienia są m.in wszystkim objawienia dusz czyśćcowych.

Kto może trafić do czyśćca?

Nadzieję na czyściec mogą mieć osoby, które są w stanie łaski uświęcającej i w chwili swojej śmierci są w jedności i przyjaźni z Jezusem. Jednak nie tylko oni mogą liczyć na zmazanie win. Również ludzie szczerze żałujący swoich grzechów w momencie umierania, którzy wyraźnie wyrażą swoje pragnienie otrzymania Bożej miłości mogą uniknąć piekła. Przed potępieniem nie uciekną jedynie osoby umierające w stanie grzechu ciężkiego – z daleka od Boga i jego nauki. 

Modlitwa za zmarłych

Modlitwa za duże czyśćcowe ma być pomocą w ich cierpieniu. Dzięki niej męki osób zmarłych będą krótsze, a dostąpienie zaszczytu oglądania boskiego oblicza nastąpi zdecydowanie szybciej. Częstym pytaniem, które pojawia się w umysłach chrześcijan jest to, skąd możemy wiedzieć czy nasi bliscy zmarli potrzebują modlitwy. Jednak pytanie to jest z założenia błędne. To jak czyściec wygląda naprawdę jest nieznane – podobnie jak faktyczny wymiar nieba. Dusze, które tam trafiły cierpią będąc daleko od Boga – na co zapracowały na Ziemi. Właśnie w tym można im pomóc modlitwą – poprzez zbliżanie siebie do Boga, czas cierpienia duszy czyśćcowej może się skrócić. Kościół wskazuje post, odpusty i modlitwę jako podstawowe formy pomocy zmarłym. Jednak wszystkie praktyki powinny być wykonywane z pełnym zaangażowaniem. Samo mechaniczne modlenie się czy zamówienie mszy nie będzie pomocne. Niezbędna jest prawdziwa modlitwa i prośba o miłosierdzie boże w intencji danej osoby. 

fot: pixabay

Dodaj komentarz