Fragment ewangelii świętego Łukasza na Wigilię (W owym czasie…)

Podczas Wigilii Bożego Narodzenia w każdym polskim domu zwyczajowo jest czytany fragment Ewangelii świętego Łukasza opisujący przyjście na świat Jezusa Chrystusa.

Przebieg wigilijnego czytania Pisma Świętego

Jeszcze przed spożyciem posiłku wigilijnego i podzielenia się opłatkiem, cała rodzina powinna zasiąść wspólnie przy stole i udać się kontemplacji nad czytanym fragmentem. Przed lekturą, należy wykonać znak krzyża mówiąc: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Następnie dziecko bądź nestor rodziny powinien zapalić stojąca na środku stołu świecę mówiąc: „Światło Chrystusa„, na co należy odpowiedzieć: „Bogu niech będą dzięki„.

Po zapaleniu świecy, należy przeczytać fragment Pisma Świętego. Zazwyczaj robi to najstarsza osoba znajdująca się przy stole, jednak równie często jest to dziecko.

Ewangelia św. Łukasza na Wigilię, Łk 2, 1-14

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

Oto Słowo Pańskie.

Na co wszyscy zgromadzeni powinni odpowiedzieć: Chwała Tobie, Chryste.

Modlitwa na Wigilię

Po przeczytaniu Pisma Świętego rodzina powinna zmówić modlitwę wigilijną, podzielić się opłatkiem, a następnie zasiąść do wieczerzy.

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela.

Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy.

Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję w serca ubogich, samotnych, osieroconych i przeżywających jakiekolwiek cierpienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz