Nirwana – czym jest, znaczenie

Nirwana najczęściej kojarzona jest z buddyzmem. Jest ona stanem, który chcą osiągnąć wyznawcy tej religii – stanowi ona ich ostateczny cel. Pojęcie to można też znaleźć w źródłach mówiących m.in o hinduizmie i nanizmie. Najprościej rzecz ujmując, nirwanę można określić jako uwolnienie się od wszelkiego cierpienia. Czym ona tak naprawdę jest i jakie jest jej znaczenie?

Agnostyk – kim jest? Agnostycyzm a ateizm

Znaczenie słowa agnostyk często utożsamiane jest z osobą ateisty, a czasem pozostaje zupełnie niezrozumiałe. W skrócie, agnostyk jest osobą, która wychodzi z założenia, że istnienie Boga nie może zostać udowodnione. Czym agnostyk różni się od ateisty? Jakie są najważniejsze cechy tego światopoglądu i czym charakteryzują się wierzenia agnostyków?

7 grzechów głównych – treść i interpretacja

Popełniony grzech oddala każdego chrześcijanina od celu, którym jest dostąpienie zaszczytu wstąpienia do królestwa niebieskiego. Natura człowieka jest grzeszna. Wiąże się to z prowadzeniem nieustannej walki ze złem i koniecznością przystępowania do sakramentu spowiedzi – dzięki niemu, grzechy mogą zostać odpuszczone.

Święto Zwiastowania Pańskiego – data, opis, historia

Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny dotyczy momentu, w którym Maryi objawił się Anioł Gabriel. Przybył on z wiadomością, zapowiadającą narodziny Chrystusa, który jest synem Bożym. W latach 90. XX wieku, uznano ten moment również za Dzień Życia. Kiedy ma miejsce Święto Zwiastowania Pańskiego i jaka jest jego historia?

Ewangelicyzm – główne cechy

Kościoły ewangelickie powstały w okresie reformacji. Nazwa nawiązuje do konieczności przestrzegania w życiu zasad, które wynikają z nauki Jezusa Chrystusa. Ewangelicyzm jest jednym z wielu odłamów chrześcijańskich, które powstały w XVI wieku. Jakie są najważniejsze cechy, którymi charakteryzuje się to wyznanie?

Buddyzm – główne cechy

Buddyzm jest religią, która opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach, a także na Ośmiorakiej Ścieżce. Są to treści głoszone przez Siddharthę Gautamę, a głównym celem wyznawców buddyzmu jest osiągnięcie stanu, w którym ustaje cierpienie. Szacuje się, że jest to piąta, najliczebniejsza religia na całym świecie – wyprzedzana jedynie przez konfucjanizm, hinduizm, islam i chrześcijaństwo. Jakie są najważniejsze założenia buddyzmu?

Główne prawdy wiary – treść i interpretacja

Główne prawdy wiary zawarte są w Małym Katechizmie. Od dawna stanowią kontrowersyjny element, który jest źródłem sporów i dyskusji wśród przedstawicieli Kościoła. Jaka jest historia tych 6 prawd wiary i jakie jest ich znaczenie w życiu współczesnego chrześcijanina?

10 przykazań Bożych – treść i interpretacja

Dziesięć przykazań to filar wierzeń. Są to wskazówki, informujące jak należy przejść przez życie aby zostać zbawionym. Są to słowa Boże skierowane do człowieka, które mają przekazać mu najważniejsze wartości. Są one spójne z poglądami i zasadami większości istniejących społeczeństw. Jaka jest historia i interpretacja 10 przykazań Bożych?

Skutki chrztu Polski

Chrzest państwa polskiego zapoczątkował proces chrystianizacji polskiej ludności. Wydarzenie to miało miejsce w roku 966. Chrzest przyjął Mieszko I, a także osoby przebywające w jego najbliższym otoczeniu. Skutki przyjęcia chrześcijaństwa były widoczne w całym kraju i wpływają na funkcjonowanie polskiego społeczeństwa do dnia dzisiejszego. Które z rezultatów chrztu miały największe znaczenie?