Uniwersalizm papieski – definicja i charakterystyka

Uniwersalizm papieski to pojęcie, które większości z nas może kojarzyć się jedynie z lekcjami historii w szkole. Uniwersalizm papieski jest bowiem jedną z podstawowych doktryn Kościoła katolickiego, która szczególnie mocno była widoczna w okresie średniowiecza, gdy Kościół katolicki posiadał ogromny wpływ nie tylko na życie duchowe społeczeństwa, lecz także na kulturę, sztukę czy nawet politykę. Czym był uniwersalizm papieski i jakie są jego charakterystyczne cechy?

Manicheizm – założenia i historia powstania

Manicheizm to jedna z najstarszych, jak i zarazem najbardziej zagadkowych filozofii świata. Jako jedna z pierwszych jasno określa granicę między dobrem a złem i dzieli świat na światłość i ciemność. Kto był założycielem manicheizmu i na czym polega ta religijna filozofia?

Cezaropapizm – definicja, charakterystyka

Cezaropapizm to zapomniany już ustrój polityczny, który w dawnych czasach zalał państwa i imperia europejskie. Opierał się na konkretnych relacjach władzy świeckiej i duchownej, często zacierając pomiędzy nimi granice. Czym charakteryzował się cezaropapizm? Jakie są historyczne przykłady cezaropapizmu?

Święty Bogdan – patron spowiadających się. Życiorys i znaczenie imienia

Święty Bogdan Leopold Mandić to chorwacki święty, zakonnik i spowiednik, który jest także pierwszym świętym o imieniu Bogdan. Święty Bogdan jest do dzisiaj ważnym świętym dla chorwackiego kościoła katolickiego. Pochodził z obszaru, gdzie katolicyzm mieszał się z prawosławiem i przez całe swoje życie był zwolennikiem połączenia się tych dwóch wyznań. Kim był św. Bogdan Leopold Mandić i jakim jest patronem?

Święty Karol – patron sióstr boromeuszek. Życiorys i znaczenie imienia

Święty Karol Boromeusz był włoskim kardynałem, który pełnił posługę arcybiskupa Mediolanu. Swoją funkcję sprawował w trudnym dla Kościoła rzymskokatolickiego okresie; były to czasy reformacji i powstawania coraz to nowych odłamów religijnych. W historii Kościoła zasłynął jako idealny przykład biskupa czasów kontrreformacji. Jego życiorys jest nam bardzo dobrze znany, ponieważ jego dzieje zostały spisane przez osoby, które znały go osobiście. Kim był św. Karol Boromeusz i jakim jest patronem?

Święty Krystian – życiorys i znaczenie imienia

Święci i błogosławieni o imieniu Krystian występowali w historii dosyć często, a imię to było szczególnie popularne pośród braci cystersów. Kult świętych współwyznawców nie wychodził jednak zwykle poza klasztorne mury, dlatego nie rozpowszechnił się, a większość z nich nie jest znana.

Święta Paulina – patronka chorych na cukrzycę. Życiorys i znaczenie imienia

W historii Kościoła katolickiego można spotkać dwie święte o imieniu Paulina. O pierwszej z nich niewiele wiadomo; była męczennicą za czasów wczesnochrześcijańskich i nie zachowało się wiele źródeł na temat jej życia. Druga z nich, święta Paulina od Serca Jezusa, jest zdecydowanie bliższa naszych czasów. Jej beatyfikacji i kanonizacji dokonał sam papież Jan Paweł II. Kim była święta Paulina od Serca Jezusa i jaką jest patronką?

Liturgia słowa – części, opis, znaczenie

Liturgia słowa to jedna ze składowych każdego chrześcijańskiego nabożeństwa. Poprzedza ona bezpośrednio sakrament Eucharystii i służy do tego, aby wierni mogli wysłuchać słowa Bożego. To właśnie podczas liturgii słowa odbywają się takie sakramenty jak sakrament chrztu czy bierzmowania. Czym jest liturgia słowa i z jakich części się składa?

Święty Juda Tadeusz – patron spraw przegranych. Życiorys i znaczenie imienia

Juda Tadeusz był jednym z dwunastu apostołów, nazywanym także Judą Jakubowym czy Judą bratem Jakuba. Juda Tadeusz Apostoł był męczennikiem, który jak wielu uczniów Jezusa, zginął w obronie wiary chrześcijańskiej. Jest czczony zarówno przez Kościół katolicki jak i cerkiew prawosławną. Kim był św. Juda Tadeusz Apostoł i jakim jest patronem?