Skład apostolski a wyznanie wiary – różnice

Istnieje legenda, według której Skład Apostolski jest modlitwą stworzoną przez Apostołów. Zgodnie z tą historią, każdy z nich odpowiada za jedną z dwunastu części. Jaka jest historia i funkcja tej modlitwy? Czym różni się skład apostolski oraz wyznanie wiary?

Wyznanie wiary (Credo)

Podczas każdej mszy świętej odmawiane jest wyznanie wiary (credo), przypominające podstawowe założenia wiary chrześcijańskiej i będące nieodłączną częścią katechezy.

Skład apostolski (Wierzę w Boga)

Skład apostolski (Wierzę w Boga, Ojca…, symbol apostolski) to modlitwa, które zawiera podstawowe prawdy dotyczące nauk głoszonych przez Kościół i jednocześnie najstarsze wyznanie wiary w Trójcę Świętą. Wyznanie wiary w Boga odmawiane jest zarówno podczas nabożeństw jak i codziennej modlitwy.

Modlitwy za zmarłych – na rocznicę śmierci, na pogrzeb, na każdy dzień tygodnia

Modlitwa za zmarłych na każdy dzień Panie, usłysz moją modlitwę.A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Modlitwa za zmarłych na niedzielę Bądź uwielbiony, Panie, … Czytaj dalej

Dlaczego warto modlić się za zmarłych?

Dbałość o zmarłych często przejawia się poprzez przynoszenie na cmentarz zniczy i kwiatów. Choć jest to wyrazem pamięci i umożliwia zachowanie utraconych bliskich wśród nas, tak na prawdę najważniejsza jest modlitwa. To dzięki niej, dusze czyśćcowe mogą szybciej osiągnąć niebo. Dlaczego warto modlić się za zmarłych? Jak robić to prawidłowo?

Rodzaje grzechów: śmiertelne i powszednie

Rzetelne przygotowanie się do sakramentu spowiedzi świętej, stanowi dla chrześcijanina niemałe wyzwaniem. Często pojawiającym się wtedy problemem, jest określenie rodzaju popełnionego grzechu. Różnice mogą czasem okazać się subtelne i delikatne. Podstawowy podział obejmuje grzechy ciężkie, lekkie, śmiertelne i powszednie. Czym różnią się między sobą i jak je rozróżnić?

Wieża Babel – czym była biblijna wieża?

Wieża Babel jest budowlą, której opis znaleźć można w Starym Testamencie. Konkretnie, mówi o niej Księga Rodzaju. Jaki był cel stworzenia tej wieży? Miała ona zsolidaryzować ludzkość i zapobiec rozproszeniu się jej po całym świecie. Bóg wyraźnie potępił to dzieło i uniemożliwił dalsze prowadzenie prac. O czym mówi historia biblijna i jaka była reakcja stwórcy na podjęte działania?

Biblijna historia zbawienia – co to jest historia zbawienia?

Jezus przyszedł na świat, aby zbawić ludzkość. „Zbawienie” to słowo, które większość chrześcijan interpretuje jako synonim pójścia do nieba i zajęcia miejsca u boku Boga Ojca. Jednak historia zbawienia ma nieco szersze znaczenie, które warto poznać, aby zgłębić tajemnice nauk Jezusa Chrystusa. Czym jest biblijna historia zbawienia i jak należy ją rozumieć?

Jakie zadania wypełniają kapłani i osoby zakonne w Kościele?

Kapłani i zakonnicy to osoby, które stanowią fundament wspólnoty Kościoła. Dzięki nim, możliwa jest sprawna organizacja całej struktury administracyjnej, to oni głoszą słowo Boże i stanowią pewien łącznik między wiernymi, a Bogiem obecnym podczas mszy świętej. Jakie są główne funkcje i zadania osób związanych zawodowo z kościołem?